Löysitkö etsimäsi

Toiminta-ajatus

20110716 G14 KäPa-United--VJS-Fighters 10

Suomen Palloliitton toiminta-ajatus on:

Jalkapalloa jokaiselle


Perusarvomme ovat:

Iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä ilmapiirinä ja jalkapallosta nauttimisena, Arjessa iloisuutta ilmentävät myös henkilökohtainen ja yhteinen onnistuminen ja kehittyminen sekä leikkimielisyys.

Luotettavuus toteutuu pääasiassa lupauksia pitämisenä ja sovittujen asioiden hoitamisena. Arjessa luotettavuutta kuvaa myös Fair Play, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, yhteisten pelisääntöjen noudattaminen ja "Kaveria ei jätetä" -asenne.

Menestystä kuvaavat arjessa yhteisten tavoitteiden saavuttaminen sekä pyrkiminen omalle huipulle. Menestystä on myös itsensä voittaminen niin pelaajana kuin yksilönäkin.

Yhteisöllisyys on parhaimmillaan jalkapalloperheen ME-henkeä, yhteistä oppimista ja toisista huolehtimista. Myös Fair Play:tä ja yhteistyötä, muiden tukemista ja kannustamista sekä "Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta" -ideologiaa korostetaan.

Jaa: