Löysitkö etsimäsi

Föreningsverksamheten i Finland

I Finland sker idrottsverksamheten i registrerade föreningar, vars verksamhet styrs av föreningslagen. Föreningen ordnar verksamhet för sina medlemmar. Ditt barn är alltså medlem i föreningen. Du kan också själv bli medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften. Medlemmarna har rätt att delta i föreningens årsmöten på det sätt som fastställs i föreningens stadgar. På årsmötena fattas beslut om föreningens styrelse eller direktion och om bland annat föreningens budget, ekonomi och medlemsavgift.

I frågor som gäller laget fattas besluten av lagledningen. Lagledningen väljs oftast bland föräldrarna under ett föräldramöte och den består av en lagledare, en materialförvaltare, en kassör och eventuellt föräldrar med andra uppgifter. Tränarna kan utses av föreningen eller väljas bland föräldrarna.

När ditt barn har blivit medlem i föreningen får det vanligen rätt att representera föreningen. Om ditt barn
byter förening blir det samtidigt medlem i den nya föreningen och bör då få ett intyg över representationsrätten från den gamla föreningen, ett så kallat överföringsintyg. Föräldrarna bör begära intyget över representationsrätten av den gamla föreningen, och föreningen måste ge intyget om föräldrarna har skött sina plikter gentemot den gamla föreningen (till exempel betalt alla avgifter).

Lagets träning sker oftast på träningsturer som föreningen har bokat. Laget och dess medlemmar är skyldiga att se till att träningsplatsen hålls i gott skick under träningsturen, det vill säga att ingen lämnar skräp på planen eller i omklädningsrummet. Om man är borta från en träning eller match hör det till att man meddelar tränaren på det sätt som laget har kommit överens om. Tränaren leder och styr matcherna och träningarna. När föreningen har bokat en träningstur på planen får inga andra idrottare vistas på planen samtidigt utan tränarens tillstånd. Det är viktigt att förstå när man uppmanar barnen att träna på egen hand på planerna. Vanligen är planerna bokade på kvällarna.

Föreningens och lagets avgifter

 

Avgiftens ändamål

 

Medlemsavgift

 

Spelar- eller verksamhetsavgift

 

Månads- eller
lagavgift

 

Införskaffas själv

Övrigt


Moderföreningens medlemsavgift


     
Fotbollssektionens medlemsavgift     
Administrativa kostnader (bl.a. bokföring, internet, telefoner,
kopior)
     
Heltidsanställda arbetstagare     
Utbildning av funktionärer     
Lokalhyra (plan, sal eller annan lokal)     
Deltagaravgift för serier     
Spelpass     
Försäkring     
Spelarutbildning (talangskolor, teknikskolor, distriktslag osv.)     
Spelartröja     
Turneringsavgifter     
Gemensamma träningsredskap     
 
Första hjälpen-utrustning och serviceutrustning
     
Övrig utrustning     
TOTALT € € € € €


Föräldrarnas roll i föreningsverksamheten och laget

Föreningen skulle inte finnas till utan engagerade föräldrar. Föräldrarna deltar i föreningsverksamheten på det sätt som passar dem bäst, men alla föräldrar behövs. Genom att vara med försäkrar du att du vet vad som händer, varför det händer och när det händer. Genom att vara med kan du också påverka verksamheten.


På lagets föräldramöten diskuterar och beslutar föräldrarna tillsammans om kommande evenemang. Samtidigt kommer man överens om lagets spelregler och hur verksamheten ska finansieras. Därför är det ytterst viktigt att alla föräldrar är närvarande på föräldramötena. Under året finns det mycket att informera om, så det är bra om föräldrarna regelbundet kan närvara vid träningar och matcher. Då får föräldrarna information om aktuella saker inom laget.

Numera skickas informationen i huvudsak per e-post. Om familjen inte har e-post eller om ni inte förstår
meddelandena, följ med till planen och fråga av lagledningen vad meddelandet gällde. De berättar gärna för er. Ni kan också be att få meddelandet nerskrivet, så att någon av era vänner eller familjemedlemmar kan hjälpa er att översätta.

Föreningsverksamheten bygger på frivilligarbete. Lagets verksamhet finansieras genom att samla in pengar av föräldrarna eller genom att delta i till exempel talkoarbete och basarer. De är samtidigt ett trevligt sätt att lära känna de andra föräldrarna.

Utrustning (obligatorisk utrustning markeras med stjärna)

Utrustning  Fås av laget Skaffas själv
Spelartröja *  
Shorts  
Fotbollsbyxor  
Fotbollsstrumpor  
Benskydd *  
Fotbollsskor  
Målvaktströja  
Målvaktsbyxor  
Målvaktshandskar  
Collegetröja  
Collegebyxor  
T-tröja  
Vindtät dräkt  
Träningsbyxor  
Träningsjacka  
Inneskor för spel i gymnastiksal (futsal)  
Boll  
Vattenflaska  
Väska  


Jaa: