Löysitkö etsimäsi

Lukijalle / Till läsaren


Seuratoiminta -opas on tehty jalkapalloseuroissa harrastavien lasten ja nuorten vanhemmille. Sen
tarkoituksena on selkeyttää seurassa toimimisen perusasioita. Tämän oppaan keskeisimmät painotukset
ovat suomalainen seuratoiminta, seurojen ja joukkueiden maksut ja vanhempien rooli seurassa ja
joukkueessa.

Maahanmuuttajataustaisille suunnatun seuratoiminta -oppaan tavoitteena on toimia ohjenuorana
ja apuna jalkapallon parissa toimiville maahanmuuttajataustaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Tämä opas on laadittu Puotikylän Valtin toiminnanjohtaja Sampo Hulkkosen, Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin nuorisosihteeri Mohamed Jaman, Helsingin kaupungin projektikoordinaattori Irina Paimetsin ja Suomen Palloliiton monikulttuurisuusasiantuntija Maurizio Pratesin yhteistyönä.
Suomen Palloliiton arvopohja (iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisöllisyys) sekä missiomme
”jalkapalloa jokaiselle” luo pohjan yhteiselle tavoitteellemme olla 2020 Euroopan kymmenen parhaan
joukossa kaikessa tekemisessämme.

Suomalaiseen jalkapalloperheeseen ovat kaikki tervetulleita!Den här broschyren om föreningsverksamhet har sammanställts för föräldrarna till de barn och ungdomar
som är med i en fotbollsförening. Avsikten med den är att berätta hur det går till i en förening.
De viktigaste tyngdpunkterna i den här broschyren är den finländska föreningsverksamheten, föreningarnas och lagens avgifter samt föräldrarnas roll i föreningen och laget.

Målet är att den här broschyren om föreningsverksamhet ska fungera som ett rättesnöre och ett hjälpmedel för fotbollsspelande barn med invandrarbakgrund och deras föräldrar. Broschyren har sammanställts av Sampo Hulkkonen, verksamhetsledare i Puotinkylän Valtti, Mohamed Jama, ungdomssekreterare i Finlands Bollförbunds nyländska distrikt, Irina Paimets, projektkoordinator på Helsingfors stad, och Maurizio Pratesi, Finlands Bollförbunds expert inom kulturell mångfald.
Finlands Bollförbunds värdegrund (glädje, pålitlighet, framgång och gemenskap) och vår mission ”fotboll
för alla” skapar grunden för vårt gemensamma mål att höra till de tio bästa fotbollsnationerna i
Europa år 2020 inom all vår verksamhet.

I den finländska fotbollsfamiljen är alla välkomna!

Jaa: