Löysitkö etsimäsi

Kaikki Pelaa

20110713 B11 MasKi-KJS 4Periaatteet

Kaikki Pelaa -ohjelma on jaoteltu lasten ja nuorten kasvun linjausten mukaan Leikki- (alle 12-vuotiaat), Kaveri- (12–15-vuotiaat) ja Tulevaisuusmaailmaan (16–19-vuotiaat). Vuonna 1999 käyttöön otettu Kaikki Pelaa -ohjelma on kokonaisvaltainen lasten ja nuorten jalkapallon kehittämisohjelma, joka rakentuu kahdeksalle tasaveroiselle periaatteelle, jotka yhdessä muodostavat lasten ja nuorten jalkapalloilun arvopohjan.

  1. Leikinomaisuus merkitsee erityisesti tekemisessä vallitsevaa asennetta ja ilmapiiriä.Ilo, mielihyvä, jännitys, vapauden tunne ja monet muut syvät tunteet ovat leikin ja hyvin toteutetun urheilun ydin. Hyvin toteutettu toiminta pitää yllä leikkimieltä ja halua leikkiä. Tätä tunnetta ei saisi kadottaa aikuistenkaan urheilusta, mutta se katoaa entistä helpommin myös lasten ja nuorten harrastuksesta. On huolehdittava siitä, ettei lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksesta tule vakavahenkistä ja yliohjailtua vaan mukana olevat saavat nauttia peleistä ja leikeistä ikään katsomatta. Leikinomaisuudella tarkoitetaan myös sitä, että jokaisessa pelissä ja turnauksessa pyritään voittoon ja onnistumisiin. Näin leikki säilyttää jännityksen ja innostuksen tuoman energian. Leikinomaisuuden säilyttäminen kilpailutilanteessa on välillä haastavaa. Siinä auttaa, kun ei ylikorosta voittamista vaan arvostaa itse leikkiä kivana tapahtumana.

  2. Tasavertaisuus on sitä, että jokainen mukana oleva lapsi ja nuori saa osakseen huomiota, kannustusta ja onnistumisen mahdollisuuksia. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus osallistua lajin huippuhetkiin: yhdessä pelaamiseen kavereiden kanssa. Jalkapallossa tätä perusoikeutta pyritään toteuttamaan Leikkimaailmaikäisten Puolen Pelin Takuu -säännöllä.

  3. Yksilökeskeisyys tarkoittaa sitä, että yksilön kehittyminen on joukkueen pelillistä menestystä tärkeämpää. Kehittymistä pitää verrata lapsen ja nuoren omiin aikaisempiin tekemisiin - ei muiden joukkueessa olevien. Yksilöllisyys, erilaisuus ja persoonallisuus ovat vahvuuksia, eivät uhkatekijöitä. Joukkuelajissa yksilöllisyyttä tulee erityisesti vaalia.

  4. Taito on jalkapallon perusta. Taidon kehittäminen tarkoittaa enemmän yksilöllistä harjoittelemista ja vähemmän isoilla joukkueilla pelaamista. Oikea malli ja osaava opettaja saavat aikaan oikean mielikuvan, ja lapsi innostuu. Innostus tuo mukanaan riittävät toistot.

  5. Monipuolisuus on liikunnallisen taitavuuden perusta. Hyvät motoriset perustaidot ovat lajitaitojen ja kokonaisvaltaisen kehittymisen kannalta keskeisiä. Useampien liikuntalajien harrastaminen on lapsen etu ja siihen tulee seuroissa aktiivisesti kannustaa. Seurojen ja joukkueiden oma harjoittelu on myös tärkeä toteuttaa monipuolisesti erilaiset kasvun herkkyyskaudet huomioiden.

  6. Turvallisuus syntyy oman roolinsa ymmärtäneiden aikuisten läsnäolosta. Turvallisuuden huomioiminen on osa jokaisen valmentajan harjoitussuunnitelmaa. Aikuisten vastuulla on tarkkailla niin fyysistä, kuin henkistäkin (esim. kiusaaminen) turvallisuutta uhkaavia asioita. Paikallisuuden suosiminen ja lasten kotien ja turvallisten kulkureittien lähellä tapahtuva toiminta lisäävät lasten turvallisuuden tunnetta harrastuksessaan.

  7. Suvaitsevaisuus on erilaisuuden kunnioittamista. Jokainen on erilainen. Kansainväliseen jalkapalloperheeseen kuuluu ihmisiä kaikkialta maailmasta. Jalkapalloihmiset toivottavat jokaisen tervetulleeksi ihonväriin, uskontoon, kieleen, kansallisuuteen, sukupuoleen ja mihin tahansa muuhun erilaisuuteen katsomatta.

  8. Päihteettömyys on lasten ja nuorten jalkapallotoiminnassa jokaisen mukana olevan harrastajan oikeus. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus savuttomaan ilmaan ja päihteettömään harrastusympäristöön jalkapalloseurojen toiminnassa niin harjoitus- ja pelitapahtumissa kuin turnausmatkoillakin. Alkoholipitoiset saunaillat, olutteltat ja alkoholimainokset eivät kuulu alle 18-vuotiaiden jalkapalloharrastukseen.

Lasten ja nuorten suojeleminen jalkapalloharrastuksessa>>

Urheilun pelisäännöt>>

Kaikki Pelaa -säännöt>>

Jaa: