Löysitkö etsimäsi

Lasten ja nuorten suojeleminen jalkapalloharrastuksessa

20100712 Helsinki Cup 14Lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja kannustavaan jalkapalloharrastukseen. Lasten ja nuorten turvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen mukana olevan aikuisen velvollisuus rooliin katsomatta.
Suojelun pääperiaatteet:

 1. Lasten hyvinvoinnista varmistuminen kaikilla toiminnan tasoilla.

 2. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tasavertaiseen kohteluun riippumatta
  • iästä
  • sukupuolesta, fyysisestä kehitystasosta, tai -valmiudesta
  • kulttuuritaustasta
  • ihon väristä
  • uskonnollisesta katsomuksesta
  • seksuaalisesta identiteetistä 
  • mistä tahansa erilaisena pidetystä asiasta

 3. Jokaiseen väärinkäytökseen tai sen epäilyyn pitää puuttua viipymättä ja se tulee selvittää perusteellisesti. Vakavammissa tilanteissa on järkevää turvautua asiantuntijoiden apuun.

Yksilöllinen koskemattomuus kaikissa muodoissaan on asia, jonka loukkauksiin on välittömästi puututtava. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen on ennen kaikkea vastuun kantamista ja välittämistä. Yhteistyö kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimivien välillä on erittäin tärkeää.

 

Jaa: