Löysitkö etsimäsi

Program för Ässä planer 2014-2018

Monitoimikenttä PaimioPlanhelheten

Ett inhägnat spelområde 21 m x 12 m med yta av konstgräs. På kortsidorna fotbolls-/handbollsmål 3 m x 2 m. Utanför spelområdet finns stolpar för volleybollnät och basketkorg på juniorhöjd.
Planen monteras med sten tyngder.

Allaktivitetsplanens inköpspris


Planens inköpspris via programmet för allaktivitetsplaner är 25.500 € (+ moms). Via programmet kan man ansöka om ett understöd på 10 000 €.

Separat anskaffning av motsvarande helhet skulle kosta 40 000 € (+ moms).

Leverans och installation av allaktivitetsplanen


Planen levereras färdig att tas i bruk på en plan av hård yta. Den tilltänkta platsen genomgås tillsammans med representanten för den valda leverantören av planen.

Planens service


Anskaffningen inkluderar årlig service i 5 år som omfattar en säkerhetskontroll och en årlig service på konstruktionerna/konstgräset. All serviceutbildning ordnas i anknytning till leveransen.

Invigning och undersökning av användningen

Invigningen avtalas tillsammans med skolan, Finlands Bollförbunds distrikt och regionhandelslaget. Skolorna som deltar i programmet för allaktivitetsplaner förbinder sig genom sin ansökan till invigningen samt till att delta i en undersökning av användningen.

Sökande och understödsbelopp

Den sökande kan vara en kommun och/eller en skola. Ur Finlands Bollförbunds och S-gruppens program för allaktivitetsplaner beviljas enligt ansökningsförfarandet ett stöd på 10 000 € till dem som bygger allaktivitetsplaner.

Kriterierna för bidraget – kännetecken för en bra ansökan

  • Planen ska placeras på lågstadiets gård.
  • Det finns en tydlig motivering för behovet av planen. 
  • Elevantalet i skolan ska vara sådant att det talar för anskaffning av en plan (skolor med färre än 100 elever beviljas inte understöd utan särskilt tungt vägande skäl). 
  • Ansökan ska ge en trovärdig bild av hur finansieringen är ordnad. 
  • Det ska finnas ett beslut som omfattar behovet till grundarbete för planen.
  • Kommunen har förbundit sig till att sköta- och underhålla planen.


Ansökningsförfarande

Nästa ansökningstid är 1.9.2017 - 31.10.2017.

Ansökningsplankett>>

Allaktivitetsplanens leverantörer och frågor som anknyter till produkterna:

Kompan Suomi Oy
www.kompan.com
Mikko Lahtinen
050 3072 599
mikko.lahtinen@kompan.com

Lappset Group Oy

www.lappset.fi
Jouni Koivuranta
jouni.koivuranta@lappset.com
tfn 040-587 0109

Leikkiset Oy
www.leikkiset.fi
Jukka Vahtila
jukka.vahtila@leikkiset.fi
tfn 050-360 3934


Frågor som anknyter till ansökningsförfarandet:


Finlands Bollförbund: anläggningschef Tero Auvinen, tfn 040 823 5243040 823 5243, tero.auvinen@palloliitto.fi

Frågor som anknyter till FBF:s och SOK:s program för allaktivitetsplaner:

Finlands Bollförbund: föreningsverksamhetschef Timo Huttunen, tfn 040 823 5270040 823 5270, timo.huttunen@palloliitto.fi
SOK: Marjaana Saarikoski, chef för partnerverksamheten, tfn 010 768 1207010 768 1207,
marjaana.saarikoski@sok.fi

Jaa: