Löysitkö etsimäsi

Jalkapallonurmien hoito-ohje

Yleistä

Tekonurmikentät vaativat hoitoa samoin, kuin luonnonnurmikentätkin. Kentän hoitaminen vaikuttaa oleellisesti kentän kuntoon ja kentän elinkaareen. Yleinen mutta väärä luulo on, että kun tekonurmikenttä on asennettu, liikuntapaikanhoitaja voi istua alas. On totta, että tekonurmikentän rakentaminen johtaa lukuisiin kustannussäästöihin, koska enää ei ole tarpeellista levittää lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita, nurmi ei enää tarvitse säännöllistä kastelua tai leikkaamista eikä enää ole tarvetta maalata merkintöjäkään.

Toinen kustannuksia säästävä tekijä on, että tekonurmea voidaan käyttää tehokkaasti huonollakin säällä.

Jalkapallokenttien rakentamis-ja ylläpitokustannuksia:
(Hinnat arvioita)

Investointikustannukset
Nurmikenttä, n. 175.000-200.000€
Nurmikenttä (lämmitetty), n. 300.000€
Tekonurmikenttä, n. 460.000€
Tekonurmikenttä (lämmitetty), n. 560.000€

Ylläpito ja hoitokustannukset
Nurmikenttä, n. 9.000€/vuosi
Nurmikenttä (lämmitetty), n.19.000€/vuosi
Tekonurmikenttä, n. 3.000€/vuosi
Tekonurmikenttä (lämmitetty), n.50.000€/vuosi

Kentän käyttöaika
Nurmikenttä, touko-syyskuu - n. 20 viikkoa - 12h/vko - 240h/vuosi
Nurmikenttä (lämmitetty), huhti-syyskuu - n.22 viikkoa - 12h/vko -264h/vuosi
Tekonurmikenttä, maaliskuu-marras/joulukuu - n.45 viikkoa - 50h/vko -2250h/vuosi
Tekonurmikenttä (lämmitettävä) - läpi vuoden - n.52 viikkoa - 50h/vko - 2600h/vuosi

Kentän rakenne (riippuu tekonurmituotteesta)

Kenttä koostuu seuraavista rakennekerroksista (alhaaltapäin):

Perusmaa - Suodatinkangas
200mm Suodatinkerros - Hiekka
200mm Jakava kerros- Sora 0-100mm
>100mm Kantava kerros – Murske, tai murskesora
50mm Tasaava kerros - Kivituhka
Salaojaputket noin 1.5 m syvyydellä ja mahdollisesti kasteluputkisto ja suuttimet
Lämmitysputket noin 10-12cm kentän pinnasta
Joustokerros, (mikäli tuotteessa on - esim.25 mm paksuinen kumimatto)
Tekonurmen taustakangas, esimerkiksi vahvistettu lasikuidulla
Tekonurmikuidun rakenne: Fibriloitu-verkkorakenne, Monofilamentti-yksisäikeinen
Tekonurmikuitu Polyeteeni (pituus 50-70mm)
Kvartsihiekkatäyttö esim. 32 kg/m² = noin 25 mm korkeus
Kumirouhe (SBR-EPDM,Thermoplast-Ecofill), esim.11 kg/m² = noin 20 mm korkeus
Vapaan nukan korkeus 15-20 mm

Kunnossapitoaikataulu

Kuten miltei minkä muun asian kohdalla tekonurmikin tarvitsee kuitenkin hoitoa ja kunnossapitoa eikä sitä saa missään olosuhteissa päästää rappeutumaan. Hyvän kunnossapidon puute tai jopa kokonaan puuttuminen lyhentää väistämättä nurmen käyttöikää ja rappeuttaa kentän pinnan.

Luonnonnurmen lailla tekonurmienkin ensimmäiset kulumisen oireita osoittavat alueet sijaitsevat siellä, missä suurin osa pelistä tapahtuu – maalin edessä ja rangaistusalueella.
Tästä syystä nämä alueet pyrkivät menettämään alkuperäisen laatunsa erittäin nopeasti ja tietyn ajan kuluttua ne eivät täytä kriteerejä. Koska kulunutta nurmea ei pystytä korvaamaan yhtä helposti kuin luonnonnurmella, kenttähenkilöstöä neuvotaan pitämään erityistä huoltanäistä kentän alueista.

Käytetyn nurmen korvaaminen osittain on mahdollista varsinkin lujitetun infrastruktuurin osalta. Lujittamattoman infrastruktuurin kohdalla ongelmana on, kuinka pitää pinta täydellisen tasaisena nurmialueen korvaamisen jälkeen.

Valmistajaa/toimittajaa tulisi vaatia suorittamaan ”suursiivous” kentällä omistajan kustannuksella kerran tai kaksi vuodessa 8-10 vuoden aikana. Tämä seikka tulisi liittää sopimukseen nurmen tilaamisen yhteydessä tai ainakin takuukauden aikana.

Siivous: Kentän ollessa kuiva, täyteaines poistetaan nurmesta sopivilla harjaus- ja imulaitteilla. Tärkein vaatimus on, että nurmen pinnan tulisi olla ”avoin” niin että koneen harjat pystyvät poistamaan täyteaineksen. Kun täyteaines on poistettu, kone erottaa kaikki hienot rakeet (kuidut, kumin, kenkien kuluttaman jätteen ja hiekan) ja jäljellä olevan täyteaineksen ja harjaa sen takaisin nurmijärjestelmään.

Päivittäisen ja viikoittaisen kunnossapidon suositukset

 • Täyteaines on pidettävä (riippuen tekonurmen tyypiistä) noin 10-20 mm kuidun päiden alapuolella ja harjattava säännöllisesti sen pitämiseksi tasaisena.
 • Maalin edusta, rangaistuspotkupiste ja kulma-alueet on tarkistettava siten, että kumitäyte on tasainen ja oikealla tasolla. Näillä alueilla täyteaines kärsii eniten liikkumisesta jokaisessa pelissä tai harjoituksessa. Vain jos alueet täytetään pysyvästi ja oikein, ne tarjoavat parhaan suojan ja pitkän käyttöiän jalkapallokentälle.
 • Liikkunutta täyteainesta on sen vuoksi korvattava jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että kenttähenkilöstöllä tulee olla joka hetki tarvittava varasto täyteainesta. Täyteaineksen taso pystytään pitämään määrätyllä tasolla ja jalkapallonurmi täydellisessä kunnossa vain säännöllisellä lanauksella, harjauksella ja ilmastuksella. Huom. Täyteaines suojaa myös kuituja.
 • Huomaa, että jokaisen 25-30 tunnin käytön jälkeen kenttä on lanattava, harjattava ja ilmastettava. Jos kenttää käytetään useammin, kunnossapitoaikataulua on tiivistettävä kentän suoritusominaisuuksien ylläpitämiseksi pitkällä aikavälillä.
 • Kulma-alueiden säännöllinen lanaus (esim. kentän ulkopuoliset alueet) on myös tärkeätä, jotta luonnollinen nurmi, sammal ja rikkaruohot eivät ala kasvaa siellä. Kasvit alkavat kasvaa vain, jos laiminlyödään tiettyjen alueen kunnossapito. Mahdolliset kasvit on poistettava koneellisesti (repimällä kasvit maasta, leikkaamalla tai ruiskuttamalla korkealla vedenpaineella).
 • Äärimmäisissä tapauksissa voidaan käyttää rikkaruohomyrkkyjä (sopivasti laimennettuina) tietyillä alueilla. Suuremman kasvillisuuden tunkeutumisen kulma-alueille estämiseksi kannattaa leikata kulma-alueet silloin tällöin.
 • Poista lika pinnalta säännöllisesti. Poista lehdet, oksat jne. välittömästi (käytä puhallinta tarvittaessa).
 • Alkuvaiheen jälkeen (3-4 kuukautta asentamisen jälkeen riippuen käyttötunneista) täyteaines laskeutuu/tiivistyy. Tarkista järjestelmän täytteen taso ja korjaa se tarvittaessa uudella täyteaineksella.
 • Kulutusjätteet (hienot hiukkaset) on poistettava huolellisesti.
 • Lika, kuten hiekka, maa-aines ja viereisiltä luonnonnurmikentiltä kantautuneet ruohot olisi poistettava välittömästi käyttäen tarvittaessa harjakoneita.
 • Lumenpoisto: Periaatteessa olisi jätettävä noin 2-3 cm:n paksuinen lumikerros suojaamaan tekonurmea mekaanisilta vaurioilta. Osittain jäätyneet kentän pinnat voidaan sulattaa käyttäen tavallista ”talvisuolaa” (kysy neuvoa paikalliselta ympäristönsuojeluviranomaiselta).
 • Terävät esineet (kivet, lasinsirpaleet jne.) on poistettava välittömästi.
 • Purukumijätteet voidaan poistaa helposti jäädyttämällä ne suihkutteella.
 • Öljy ja polttoaineet on imettävä pois mahdollisimman pian käyttäen hiekkaa tai sahanpurua.
 • Muut saasteet voidaan poistaa pinnalta lapiolla. Eläinten ulostusjätteet voidaan käsitellä etikalla ja vedellä.


Ohjeet vaurioiden välttämiseksi

 • Noudata nurmen toimittajan ohjeita jälkihoidosta ja kunnossapidosta.
 • Työskenneltäessä kunnossapitokoneilla, liiallista jarruttamista, kääntymistä jne., jotka voivat vahingoittaa nurmen kuituja, tulisi välttää.
 • Älä aja kentällä ilman valmistajan ennakkolupaa.
 • Älä kuormita järjestelmää suurilla staattisilla kuormilla.
 • Suorita lumenraivaus huolella.
 • Älä käytä kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa pintaa.
 • Älä sytytä tulta nurmipinnan päällä.


Suositeltavat kunnossapitovälineet

 • Vetoharjat, -matot ja –verkot.
 • Käsikäyttöiset laitteet kuten kovat tieharjat, joilla täyteaine harjataan nurmijärjestelmään.
 • Korkeapainepesuri (märkäpuhdistus noin 200 barin teholla).
 • Käsikäyttöiset harjauskoneet joiden tuntiteho on noin 1.000 m² tai itse pyörivä harja- ja imukone, jonka tuntiteho on aina 3.000 m².


Harjaaminen

 • Tekonurmikentän harjaamisen tavoitteena on saada nukkalanka pystyyn ja samalla vaikuttaa kumirouheen koostumukseen ja tasaisuuteen.
 • Kenttä pyritään harjaamaan aina ”YHTEEN SUUNTAAN”
 • Perussuunnat: Kentän pituus-suunta, kentän poikittais-suunta ja diagonaalisesti kulmasta kulmaan
 • Harjaus tulee tehdä noin 30-35 käyttötunnin välein = 1 harjauskerta/viikko
 • Harjaus tulee suorittaa tasaisesti, ei liian suurella nopeudella
 • Vältä samasta kohtaa ajamista
 • Harjaus, ilmastus, puhdistus ja tasaus samalla kerralla.


Kentän käytön periaatteet

 • Kansallisen ylimpien sarjatasojen ottelujen ja harjoittelukäyttöön tarkoitetulla kentällä on suositeltavaa rajata viikoittaista käyttöä
 • Ensisijaisesti harjoittelukäyttöön rakennetulla kentällä ei ole syytä rajoittaa kentän käyttöä


Ohjeita tekonurmikentällä harjoitteluun ja pelaamiseen

 • Noudattakaa sovittua harjoitusaikaa
 • Harjoituksissa käyttäkää myös siirrettäviä maaleja eri paikoissa
 • Siirrettävät maalit lasketaan huolellisesti ja tasaisesti kentälle
 • Harjoituksen jälkeen siirrettävät maalit pelialueen ulkopuolelle
 • Pienpelit, spurtit, ”höynä” yms. treeneissä aluetta vaihdeltava jatkuvasti
 • Omat roskat siivottava (teipit yms.)
 • Kenttäalueelle vain joukkue ja toimihenkilöt

Ehdottomasti kielletty

 • Tupakointi nurmialueella
 • Nuuskan ja purukumin, teippien heittäminen nurmelle (yms. roskaaminen)
 • Lasipullojen vieminen nurmialueelle
 • Pullojen, purkkien yms. tyhjentäminen nurmelle
 • Autolla, mopolla, tai muilla kulkuneuvoilla kentälle ajaminen
 • Teräväkantaisilla kengillä liikkuminen
 • Tarpeeton toiminta nurmialueella
 • Suosittelemme pelikengiksi kiintonappuloilla varustettuja jalkapallokenkiä
 

Jaa: