Löysitkö etsimäsi

Seutukunnallinen seurayhteistyö


Seutukunnallinen seurayhteistyön kehittämisprosessi>>

Valmennusprosessin tavoitteet:

Toiminnalliset:

Organisoida alueellinen seurayhteistyö niin, että seuroissa
oleva kokemus, osaaminen ja resurssit palvelevat parhaalla
mahdollisella tavalla nykyisiä ja tulevia lajin harrastajia.
Yksilöityjä tavoitteita:

  • harrastajamäärien kasvattaminen
  • seurajohtamisen kehittäminen
  • valmennus- ja kilpailutoiminnan kehittäminen
  • synergiaetujen hyödyntäminen esim. yhteisjoukkueita perustamalla
  • liikuntaolosuhteiden suunnitelmallinen kehittäminen

Yhteiskunnalliset:

Parantaa kolmannen sektorin toimijoiden edellytyksiä hoitaa niille
yhä lisääntyvässä määrin ohjautuvaa yhteiskuntavastuuta.
Yksilöityjä tavoitteita:

  • urheilullisten, terveiden elämäntapojen edistäminen
  • syrjäytymisen ehkäiseminen
  • maahanmuuttajien integroitumisen helpottaminen
  • seurojen työllistämismahdollisuuksien parantaminen seurojen yhteishankkeilla
  • vahvistaa urheiluseuratyön merkitystä osana kasvatustyötä


Jaa: