Löysitkö etsimäsi

Seuran hyvä hallinto -ohje

 Seuran hyva hallinto kansi

Seuran hyvä hallinto -ohje on tehty jalkapalloseuroissa toimiville henkilöille. Sen pohjana on Suomen Palloliiton toimintastrategia. Arvopohjamme (iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisöllisyys) sekä missiomme ”jalkapalloa jokaiselle” luo pohjan yhteiselle tavoitteellemme olla 2020 Euroopan kymmenen parhaan joukossa kaikessa tekemisessämme. Hyvän hallintotavan näkökulmasta keskeiset periaatteet muodostuvat läpinäkyvästä päätöksenteosta, säännöistä ja määräyksistä, demokraattisuudesta ja solidaarisuudesta sekä tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta.

Hallinto-ohjeen tekemisessä on käytetty lähteinä muun muassa, Euroopan Jalkapalloliiton (UEFA) Good Governance ”Menucard” for National Associations (2009), Yhdistyksen hyvä hallinto -kirjaa (Perälä, Juutinen, Lilja, Lindgren, Reinikainen ja Steiner 2008) sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n julkaisemaa Säätiön hyvä hallinto -ohjetta (2009).

Koska hyvän hallinnon koodit ovat saaneet alkunsa pörssissä listattujen yhtiöiden hallinnoinnista, on lähteenä käytetty myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2008 ja Keskuskauppakamarin julkaisua ”Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittäminen”. Urheilun alueelta työssä on käytetty SLU:n internet-sivuilla olevaa ”Seurajohtajan käsikirja – Päätä oikein”.

Seuran hyvä hallinto -ohjeen tavoitteena on herättää keskustelua hyvästä hallintotavasta seuroissa ja auttaa seurojen hallituksia omien toimintaohjeidensa laatimisessa ja ylläpitämisessä hyvien käytäntöjen mukaisesti. Parhaimmillaan tämä versio on pohjana jatkuvasti päivitettävälle ohjeelle jalkapalloseuran hallinnosta. Koska kysymys on jalkapalloseuralle tarkoitetusta apuvälineestä, kirjoituksessa on lähdetty henkilöjäsenpohjaisesta yhdistyksestä eikä liittorakenteisesta yhteisöstä, jota jalkapallomaailmassa edustavat Suomen Palloliitto ja sen piirit. Seurat vaikuttavat toki piireissä ja piirien hallinnon kautta myös liitossa ja sen elimissä.

Hyvä hallinto -käsite on käännös englanninkielisestä termistä Corporate Governance. Termille ei ole vakiintunut kuitenkaan suomenkielistä vastinetta. Yleisesti hyvä hallinto -käsite on määritelty kokoelmana suhteita hallituksen, toimivan johdon, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien välillä.
Yrityksille tarkoitettua hyvää hallintotapaa ei voida sellaisenaan siirtää yhdistyksiin, koska useimmiten yhdistysten eli tässä tapauksessa seurojen resurssit, sekä taloudelliset että henkilöresurssit, ovat rajalliset. EU:n komission Urheilun valkoisessa kirjassa käsitteelle annetaan urheilumaailmaan sopiva sisältö. Urheilun valkoisen kirjan mukaan hyvän hallintotavan periaatteet ovat avoimuus, demokraattisuus, vastuullisuus ja sidosryhmien edustus. Sidosryhminä voidaan pitää jalkapalloseuroissa pelaajia, valmentajia, vanhempia, yhteistyökumppaneita, kuntia, Palloliittoa ja sen piiriä jne. Resurssien niukkuudesta riippumatta näiden periaatteiden noudattaminen mahdollistaa seuran tehokkaan ja tasapuolisen johtamisen, jota voidaan pitää Hyvän hallintotavan viidentenä periaatteena.

Hyvä hallintotapa perustuu aina seuran sääntöihin. Siten seurassa laadittavien strategioiden, toimintasuunnitelmien, valmennuksen linjojen ja muiden perusdokumenttien on oltava linjassa seuran sääntöjen kanssa. Tämän yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja jatkuvuuden takaamiseksi nämä dokumentit olisi säännöllisesti päivitettävä ja varmistettava jäsenten mahdollisuus tutustua niihin. Yksinkertaistaen, seuran hyvä hallinto on osittain pakottavaa lainsäädäntöä ja osittain vain hyvää käytäntöä.

Sisällysluettelo>>


Lataa koko opas (pdf)>>Jaa: