Löysitkö etsimäsi

Sisällysluettelo


Seuran hyva hallinto kansi1 Mikä on seura?

1.1 Peruskäsitteitä 
1.2 Seuran tarkoitus 
1.3 Yhdistyksen säännöt 
1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita 

2 Yhdistyksen elinkaari 


2.1 Yhdistyksen perustaminen 
2.2 Yhdistyksen sulautuminen ja lakkauttaminen 
2.2.1 Yhdistyksen sulautuminen 

3 Yhdistyksen hallinto 


3.1 Hallitus 
3.1.1 Hallituksen jäsenten valinta 
3.1.2 Hallituksen jäsenen lojaalisuusvelvollisuus 
3.1.3 Hallituksen tehtävät ja vastuut 
3.1.4 Hallituksen työjärjestys 
3.1.5 Hallituksen kokoukset 
3.1.6 Hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuus 
3.1.7 Esteellisyys päätöksenteossa 
3.2 Hallituksen valiokunnat ja jaostot 
3.3 Toiminnanjohtaja, muu johto ja henkilöstö 
3.4 Ulkoistaminen 
3.5. Palkkiot 
3.5.1 Palkkioiden kohtuullisuus ja valvonta 
3.6 Hankinnat ja edustaminen 
3.6.1 Lahjat ja edustaminen 
3.7 Lähipiiri ja sopimussidonnaisuus seuraan 
3.8 Vastuu yhdistyksen asioiden hoitamisessa 

4 Yhdistyksen toiminta 


4.1 Yhdistyksen tarkoituksen toteuttaminen 
4.2 Taloudenhoito 
4.2.1 Varainhankinta 
4.2.2 Liiketoiminta 
4.2.3 Velkarahoitus
4.2.4 Taloushallinto 
4.2.5 Tilinpäätös ja toimintakertomus 
4.2.6 Vuosikertomus 

5 Valvonta


5.1 Sisäiset valvontajärjestelmät
5.2 Sisäinen raportointi 
5.3 Riskienhallinnan periaatteet
5.4 Tilintarkastus
5.4.1 Tilintarkastuksen järjestäminen
5.4.2 Tilintarkastajan valinta
5.4.3 Tilintarkastajan palkkiot 
5.5 Ilmoitukset viranomaisille 
5.5.1 Rikollisen toiminnan ehkäiseminen 
5.6 Tietosuoja 

6 Verotus 


6.1 Yleishyödyllisyys
6.2 Verovelvollisuus tulo- ja arvonlisäverotuksessa 
6.3 Elinkeinotulo 

7 Viestintä ja avoimuus

Jaa: