Löysitkö etsimäsi

Talousohjesääntö


Seuran talousohjesääntö on tärkeää laatia huolella. Ohje tulee saattaa kaikkien seuran toimijoiden tietoon.

Suomen Palloliiton suositusten mukaisesti seuran taloushallinto tulee ensisijaisesti hoitaa keskitetysti, eikä jaosto- tai joukkuekohtaisesti. Keskitetty, hallitusvetoinen taloushallinto tuo seuraavia etuja:

  • seuran taloudesta vastaa tosiasiallisesti se taho, jolle yhdistyslain mukaan talouden valvonnan vastuu kuuluu
  • seuran riskien- ja maineenhallinta on paremmin kontrollissa kun talous on keskitetty
  • jaoston/joukkueen varainhankinta osana rekisteröidyn yhdistyksen toimintaa on tuloverolain 23 § edellytysten täyttyessä verotonta (mm talkootyöllä hankitut varat)

Jaostojen/joukkueiden talouden keskittäminen edellyttää seuran taloushallinnolta resursseja ja toimivan taloushallinnon sovelluksen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että:

  • seuran rahaliikenne kulkee ainoastaan seuran hallituksen päätöksillä avattujen tilien kautta
  • seuran hallitus päättää yhteisesti kerättyjen rahojen käytöstä ja kenellä henkilöillä on tilien käyttöoikeus
  • vaaditaan hallituksen nimenomainen päätös, jotta seuran varoja voitaisiin luovuttaa seurasta irtautuvien jaostojen tai joukkueiden käyttöön
  • seuran sääntöihin tai hallituksen päättämään taloussääntöön kirjataan taloushallinnon keskeiset periaatteet
  • keskeiset periaatteet saatetaan jäsenistön, harrastajien ja vanhempien tietoon (mm. näkyvillä nettisivuilla)

Suomen Palloliitto suosittelee, että taloushallinnon keskittäminen kirjataan seuran sääntöihin esim. seuraavasti:
Yhdistyksen ja sen jaostojen/joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston/joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.

Jos sääntöjen muutos ei onnistu, voi hallitus antaa taloushallinnon järjestämistä koskevan taloussäännön, joka tulee saattaa toiminnassa mukana olevien tietoon tehokkaasti.

Seuraesimerkki: 

Laajasalon Palloseuran talousohjesäännöt


Jaa: