Löysitkö etsimäsi

Seuratutorointi

Seuratutoroinnin perusperiaatteena on seurakohtaistaminen. Seuratutor tukee seuran hallitusta sen kehitystavoitteiden toteutuksessa seuran omassa toimintaympäristössä.

Seuratutoroinnissa seuran hallitus päättää kehitystavoitteista tutorin tuella, jonka jälkeen kehitystavoitteet projektoidaan ja niille annetaan vastuuhenkilöt, tavoitteet ja aikataulut. Kehitystavoitteissa on määritelty seuratutoroinnin kesto ja toimenpiteet seuratutoroinnin päättymisen jälkeen (vastuuhenkilöt, tavoitteet ja aikataulut).

Seuratutorin tehtävä on tukea, arvioida ja ohjata kehitysprojektia niin, että seura saavuttaa sovitut tavoitteet.

Tavoitteet

 • Tunnistaa yhdessä seuran hallituksen kanssa seuran kehityskohteet.
 • Tukea, ohjata ja arvioida seuran hallituksen kehityssuunnitelmien toteutumista.
 • Edistää hyvän hallintotavan (HHT) toteutumista seurassa.
 • Tukea ja auttaa seuran puheenjohtajaa ja hallitusta em. tavoitteissa.

Tutorointiprosessi


 1 Nykytilan kartoitus
 2 Suunnittele ja tee
 3 Tarkista ja tee
4 siirrä toimintaan
 • Tutori tutustuu seuraan laatujärjestelmän avulla

 • Tutori sopii tapaamisen seuran hallituksen puheenjohtajan kanssa

 • Käytyjen keskustelujen pohjalta tunnistetaan kehitystarpeet

 • Kehitystarpeet kirjataan kehityssuunnitelmaksi

 • Tutori arvioi oman osaamisen kohdentumisen seuran tarpeisiin

 • Mittarit laatujärjestelmästä
 • Kehityssuunnitelman teko yhdessä pj:n(hallitus) ja päätoimisten kanssa

 • Kehityssuunnitelmien projektointi, vastuutus ja aikataulut

 • Tutor tutustuu hallituksen toimintaan

 • Tukee hallitusta vastuualueiden ja/tai työskentelyn tehostamisessa

 • Sparraa ja tukee hallitusta, päätoimisia ja projektien (kehityssuunnitelmien) vastuuhenkilöitä
 • Tutoroinnin tarkastelupisteistä sopiminen

 • Säännöllinen keskustelu pj:n / vpj:n ja päätoimisten kanssa

 • Tutor on mukana kokonaisuuden mietinnässä ja priorisoinnissa (hallinto ja operatiivinen toiminta)
 • Seuraa toimenpiteiden jalkauttamista ja vakiinnuttamista
 • Sopii seurantakokouksen hallituksen kanssa ½ vuoden päähän varsinaisen tutor-työn päättymisestä
 • Sopii kehitystoimenpiteiden toteutuksesta, vastuuhenkilöistä ja aikatuluista seuran hallituksen kanssa seuratutoroinnin päätyttyä
 • Tutorointi päättyy

Lisätietoja: henri.alho(a)palloliitto.fi

Jaa: