Löysitkö etsimäsi

Seuravalmennus

Tavoitteet

Auttaa seuraa luomaan itselleen käytännön toimintamalli, jossa:

 • käytännön toiminnan vastuut jakautuvat riittävän monen seuratoimijan kesken.
 • ihmisten vaihtuminen seurassa ei lamauta seuran toimintaa; toimintaa suunnitellaan pitkäjänteisesti.
 • seuratyön laatu korvaa tekemisen määrän.
 • suunnitelmat muuttuvat käytännön teoiksi; projektitoimintamalli.
 • herättää seuroissa halu tarkastella ja arvioida omaa toimintaansa sekä aloittaa oman toiminnan kehittäminen.
 • seurojen vuorovaikutuksen lisääminen yli piirirajojen; oppimaan oppiminen sekä mallioppiminen toisilta seuroilta.

Ohjelman sisältö

 1. Seuran nykytila-arvio
 2. Suomalaisen jalkapallon visio, toiminta-ajatus ja arvot
 3. Oman seuran toimintastrategian kuvaaminen pohjautuen Palloliiton toimintastrategiaan
 4. Strategian jalkauttaminen: Seuran johtaminen, hyvä hallintotapa ja taloushallinnon perusteet
 5. Seuran markkinointi ja varainhankinta
 6. Sidosryhmätoiminta ja viestintä
 7. Vastuun delegointi: Tehtävien jakamisesta vastuun jakamiseen
 8. Vaikuttavuuden mittaaminen (miten prosessin edistymistä mitataan)
 9. Hyvien käytäntöjen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen

Ohjelman rakenne

Valmennuskokonaisuus koostuu seuraavista osista:

 1. Ennakkokysely. Tuotetaan kirjalliseksi raportiksi sekä graafeiksi, joita käytetään työkaluina koko valmennusprosessin ajan.
 2. Valmennuspäivät (4 x 8h). Sisältö rakennetaan Palloliiton toimintastrategian pohjalle.
 3. Kotitehtävät valmennuspäivien välillä muodostavat tärkeän osan kokonaisuutta. Seuran varsinainen kehittäminen tapahtuu tällöin.
 4. Vaikuttavuuskysely, josta yhteenvetoanalyysi osallistujille, piireille ja liitolle.


Lisätietoja: Kehityspäällikkö Henri Alho, puh. 040 840 6977, henri.alho(a)palloliitto.fi.

Jaa: