Löysitkö etsimäsi

3 Seuran joukkue

Joukkueen ja joukkueenjohtajan toiminnan kirjallinen ohjeistus (periaatteet ja säännöt) antaa toiminnalle raamit ja luo perustan joukkueen menestyksekkäälle toiminnalle sekä on samalla tuki joukkueenjohtajan toiminnalle seurassa. Seuran hallituksen vastuu joukkueiden toiminnasta edellyttää tarkkaa ja selkeätä ohjeistusta joukkueenjohtajille.

Joukkueen organisaatio

Joukkueenjohtajan on tunnettava koko seuran organisaatio ja huolehdittava oman joukkueensa organisaatiosta seuran ohjeistuksen mukaisesti. Joukkueen johtoryhmään kuuluu seuran hallituksen hyväksymät joukkueen toimihenkilöt.

Seuran joukkueen johtoryhmän vastuut ja velvollisuudet

Joukkueen johtoryhmällä tarkoitetaan joukkueen johtotehtäviin nimettyjä toimihenkilöitä, jotka on seuran antamien ohjeiden mukaisesti valittu ja vahvistettu. Johtoryhmän jäseniä ovat esimerkiksi:
Joukkueenjohtaja
Valmentaja / apuvalmentajat
Huoltajat
Taloudenhoitaja
Tiedottaja

Seuran vahvistamien toimihenkilöiden suositellaan olevan seuran jäseniä (vähintään joukkueenjohtaja). Jäsenyys tarjoaa hyvän mahdollisuuden olla mukana seuran päätöksenteossa ja sitä kautta kehittää seuran toimintaa.

Joukkueen johtoryhmä huolehtii joukkueen kauden toiminnan toteutumisesta, tehtyjen ja hallituksessa hyväksyttyjen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmien puitteissa. Joukkueen toimihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, sekä liiton, piirin ja seuran sääntöjä, sekä seuran yleisiä tai erityisiä ohjeita ja määräyksiä. Toimihenkilöiden koulutuksesta huolehtii seura koulutussuunnitelman mukaisesti.

Joukkueen johtoryhmän ja koko joukkueen toiminnan onnistumisen edellytys on hyvin toimiva keskinäinen yhteistyö ja avoimuuteen perustuva luottamus seurajohdon, pelaajien ja joukkueen tukiryhmän taholta.

Joukkueen valmennustoiminnan linjan on noudateltava seuran ohjeita. Joukkueenjohtajan on hyvä tuntea myös valmennustoiminnan perusteet. Valmennussuunnitelmat on tehtävä yhdessä valmennuspäällikön / junioripäällikön kanssa tai vähintäänkin hyväksytettävä joukkueen valmentajien tekemät valmennussuunnitelmat heillä. Joukkueenjohtajan tulee huolehtia yhdessä seuran kanssa siitä, että kaikki joukkueen toimihenkilöt on koulutettu asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Koko johtoryhmä tukee pelaajan yksilöllistä kehittämistä omassa seurassa tai yhteistyöseurassa. Joukkueen ottelu- ja harjoitusolosuhteiden tulee vastata asetettuja tavoitteita. Joukkueen tukitoiminnat toteutetaan seuran ohjeistuksen mukaisesti joukkueen tarpeet huomioiden (ks. kappale 2 "Seuran hyvä hallinto ja talous/Seuran tukitoiminnot).

Joukkueen tiedotustoiminta samoin kuin henkilöstöhallinto toteutetaan seuran ohjeistuksen mukaisesti.

Jaa: