Löysitkö etsimäsi

4 Joukkueenjohtajan rooli ja asema

Joukkueenjohtaja on joukkueen keulakuva ja johtaa nimikkeensä mukaisesti joukkuetta, kaikissa muissa kuin valmennuksellisissa asioissa. Hänen täytyy olla selvillä kaikista joukkuetta koskevista asioista. Joukkueenjohtajan tehtävissä korostuu avoin yhteistyökyky kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

4.1 Joukkueenjohtaja seuraorganisaation näkökulmasta

Joukkueenjohtaja on seuran virallinen edustaja joukkueessa. Hän on yhteyshenkilö seuran ja joukkueen välillä.

Joukkueenjohtaja on kaikessa toiminnassaan vastuussa seuran hallitukselle seuran antamien ohjeistuksien mukaisesti, sekä toisaalla hänellä on seuran antamat oikeudet toimia tehtävässään. Hyvä ohjeistus luo myös turvallisuutta toimia. Tarvittaessa joukkueenjohtajan tulee itse vaatia seuralta ohjeistusta, jotta vältytään epäselvyyksiltä.

4.2 Joukkueenjohtaja valmennuksen näkökulmasta

Yksi joukkueenjohtajan tärkeistä tehtävistä on valmentajan työrauhan säilyttäminen, toimimalla linkkinä valmentajan ja vanhempien välillä. Tämän tehtävän ”pelisäännöt” riippuvat aina valmentajan, joukkueenjohtajan ja seuran keskinäisistä sopimuksista, jotka tulee saattaa kaikkien vanhempien tietoon.

4.3 Hyvän joukkueenjohtajan ominaisuuksia

Hyvän joukkueenjohtajan ominaisuuksia voitaisiin kuvata monin laatusanoin. Kuitenkin on hyvä muistaa ainakin muutama perusasia:

 • Positiivinen asenteesi vaikuttaa muiden toimintaan positiivisesti
 • Kuuntele ja jaksa kuunnella kaikkia
 • Ole rehellinen, oikeudenmukainen ja tasapuolinen kaikkia kohtaan
 • Ole luottamuksen arvoinen

4.4 Joukkueenjohtaja ja johtoryhmä

Seurassa tulee olla ohjeistettuna menettelytapa, kuinka joukkueen johtoryhmä valitaan. Kun johtoryhmän
jäsenet joukkueissa ovat seuran vahvistamia, on viimekädessä seuran hallituksella oikeus valita, sekä tarvittaessa
erottaa toimihenkilöt, riippumatta siitä kuka valinnan on tehnyt.
Johtoryhmän jäsenillä on sovitut, omat, selkeät tehtävät. Johtoryhmän tulee laatia sisäiset keskinäiset säännöt,
joiden mukaan johtoryhmä toimii. On tärkeää, että kaikki johtoryhmän jäsenet ovat mukana suunnittelemassa
ja käsittelemässä joukkueen asioita.

4.5 Joukkueenjohtaja ja tukiryhmä

Hyvä joukkueenjohtaja tuntee joukkueensa mahdollisimman hyvin, eli kaikki joukkueen toimihenkilöt, tukiryhmän sekä pelaajat. Tukiryhmän aktiivinen osallistuminen myös koko seuran toimintaan antaa hyvät edellytykset joukkueen laadukkaalle toiminnalle.

 • Joukkueen tukiryhmän kaikkia jäseniä tarvitaan kauden aikana erilaisissa tehtävissä:
  -Varainhankinta
  -Webmasterit
  -Turnausvastaavat
  -Jne.
 • Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Tukiryhmän suhde joukkueeseen

Tukiryhmä on yleisimmin joukkueen toiminnan päärahoittajaryhmä ja jo siksi heidän aktivoimisensa ja huomioimisensa on ensiarvoisen tärkeää. Toisaalta tukiryhmän tulee pysyä joukkueen ja seuran sopimissa rooleissa ja antaa kaikki mahdollinen tuki seuralle ja joukkueen valituille toimihenkilöille.

Tukiryhmä ja joukkueen ilmapiiri


Tukiryhmällä on ratkaiseva merkitys joukkueen ilmapiiriin. Ilmapiiri ratkaisee kaiken! Tukiryhmä vaikuttaa
omalla käyttäytymisellään ja puheillaan kaikkien suhtautumiseen joukkueessa ja sen ulkopuolella.

Tukiryhmän kokoukset

Seuralla on oma ohjeistus joukkueen tukiryhmän kokousten pitämisestä ja niissä käsiteltävistä asioista sekä päätöksenteosta.

 • Kokouskutsut
 •  Käsiteltäviä asioita mm:
  -Laaditaan Urheilun pelisäännöt joukkueelle (tukiryhmän / pelaajien pelisäännöt)
  -Toimintasuunnitelman vahvistaminen
  -Taloustilanne (ainakin neljä kertaa kaudessa)
 • Vuosikello
 • Muistio

Tukiryhmäläisten rooli seurassa

Tukiryhmäläiset voivat olla seurassa ja joukkueessa monessa eri roolissa. Heitä tulee aktivoida liittymään seuran jäseniksi ja saada sitä kautta aktiivisiksi seuran toimijoiksi ja sitä kautta mukaan seuran päätöksentekoon. Seuran tulee ohjeistuksellaan pyrkiä määrittelemään tukiryhmäläisten rooli seurassa.

Tukiryhmäläisten koulutus
Seuralla on koulutusjärjestelmä, joka järjestää kausittain aloittavien ikäluokkien tukiryhmäläisille peruskoulutuksen, jossa annetaan perustiedot seuran toiminnasta. Lisäksi tukiryhmälle järjestetään koulutusta eri aiheista.

Jaa: