Löysitkö etsimäsi

5 Joukkueenjohtajan tehtävät

Joukkueen toimintaan liittyy useita erilaisia tehtäviä. On tärkeää, että heti joukkueen perustamisesta lähtien tehtäviä jaetaan ja niihin osallistuu mahdollisimman laaja joukko henkilöitä joukkueen tukiryhmästä (vanhemmista).

5.1 Johtoryhmän työ- ja tehtäväjako

Tärkeää on, että kaikki toiminnan kannalta oleelliset tehtävät tulevat hoidettua ja joukkueessa ja seurassa
tiedetään kuka vastaa mistäkin. Joukkueessa on seuran ohjeistuksen pohjalta sovittava:

 • Joukkueenjohtajan tehtävät
 • Valmentajien tehtävät
 • Huoltajan tehtävät
 • Taloudenhoitajan tehtävät (varajoukkueenjohtaja)
 • Muiden tehtävät

5.2 Joukkueen toimintasuunnitelma

Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee joukkueen toimintasuunnitelmaan. Hyvin laaditun toimintasuunnitelman käsittelyn jälkeen tulee kaikilla toiminnassa mukana olevilla toimijoilla ja perheillä olla selvä käsitys tulevan kauden toiminnasta, sen tapahtumista ja kustannuksista. Suunnitelmaan voi kuitenkin syystä tai toisesta tulla muutoksia. Mahdolliset muutokset tulee aina käsitellä tukiryhmässä. Joukkueen tukiryhmän kokoukseen on hyvä viedä hyvin valmisteltu joukkueen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma sisältää:

 • Tavoitteet: urheilulliset, valmennukselliset, kasvatukselliset jne.
 • Kausisuunnitelma
 • Kuukausisuunnitelma
 • Joukkueen varainkäyttösuunnitelma

Koko joukkueen johtoryhmän tulee osallistua toimintasuunnitelman laadintaan. Seuran tulee hyväksyä toimintasuunnitelma, sekä seuran valmennuspäällikön tulee hyväksyä valmennuksellinen ja kilpailullinen osuus. Toimintasuunnitelman on oltava seuran linjan mukainen.

5.3 Toimintakalenteri

Monet asiat toistuvat vuosittain vain kerran ja tiettynä aikana, joten aikarajat ovat tarkkoja. Tämän asian
hallintaan on toimintakalenteri oiva apuväline. Toimintakalenteriin kirjataan kaikki erilaiset tehtävät, asiat
ja määräajat (SPL:n, piirin, seuran ja joukkueen), jotka tulee hoitaa. Kalenteri on usein seuran laatima, jota joukkue voi osaltaan päivittää.

Toimintakalenterissa on mm:

 • Joukkuetietojen päivitys: johtoryhmä, pelaajat (pelaajakortti, terveystiedot), henkilötietojen ylläpito /luovutus.
 • Sarjailmoittautumiset
 • Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma
 • Pelipassit, vakuutukset, siirrot jne.
 • Urheilun Pelisäännöt (vanhempien ja pelaajien)
 • Tukiryhmän kokoukset
 • Varainkäyttöraportointi
 • Toimintakertomus
 • Päättäjäiset

5.4. Kilpailumääräykset

Suomen Palloliiton kilpailumääräykset sitovat kaikkia seuroja ja joukkueita, niiden toimihenkilöitä sekä pelipassin lunastaneita pelaajia. Joukkueenjohtajan tulee hallita kilpailumääräysten oleellisimmat säännöt ja määräykset, jotka liittyvät mm. yksittäisen pelaajan edustusoikeuteen, pelioikeuteen, pelipassiin, vakuutusturvaan, yms. asioihin. Kilpailumääräyksistä selviävät myös mm. joukkuetta, sen sarjapaikkaa ja otteluiden järjestämistä koskevat ohjeet. Palloliiton liittohallitus ja -valtuusto päättävät vuosittain marraskuussa seuraavalla kaudella noudatettavista kilpailumääräyksistä.

Piirit voivat omissa sarjoissaan myöntää liiton luvalla joustoja kilpailumääräyksiin ja antaa muita omaan toimintaansa liittyviä erityismääräyksiä.

Seurat voivat järjestämässään turnauksessa antaa omia, kyseistä turnausta koskevia määräyksiä, jos ne eivät ole ristiriidassa Palloliiton kilpailumääräysten ja/tai Kaikki Pelaa -sääntöjen kanssa ja ne ovat turnausluvan myöntävän piirin tiedossa lupaa myönnettäessä.

Edustusoikeus

 • Pelaaja rekisteröityy siihen Palloliiton jäsenseuraan, jonka pelaajana hän hankkii ensimmäisen kerran pelipassin.
 • Pelaaja voi osallistua viralliseen kilpailutoimintaan vain sen seuran joukkueessa, jossa hänen edustusoikeutensa on (pl. eräät erityismääräykset).
 • Pääsääntöisesti pelaajan edustusoikeus säilyy kyseisessä seurassa niin kauan kunnes hänen edustusoikeutensa kilpailumääräysten määrittelemillä toimenpiteillä siirretään toiseen seuraan.
 • Mahdollisen edustusoikeuden siirron edellyttämät toimenpiteet käynnistää aina itse pelaaja tai alaikäisenkyseessä ollessa hänen huoltajansa.
 • Edustusoikeuden hallinta ja muutokset hoidetaan sähköisesti.
 • Edustusoikeuteen liittyvien määräysten mahdollisista rikkomuksista on säädelty Palloliiton rangaistusmääräyksissä.

Pelioikeus

 • Pelioikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta osallistua tiettyyn viralliseen otteluun, tietyn seuran, tietyssä joukkueessa.
 • Pelaajalla ei ole pelioikeutta seuraavissa neljässä tapauksessa:
  -hän on pelikiellossa tai kilpailun järjestäjä on todennut hänet pelioikeudettomaksi.
  -hänen edustusoikeutensa ei ole kyseisessä seurassa, eikä hän kuulu esim. farmi- tai yhteistyöseurasopimuksen piiriin.
  -pelaajalta puuttuu pelipassi.
  -hänellä ei ole entisen seuran tai kilpailun järjestäjän hyväksymää pelilupaa.
 • Myös pelaaja, jolla ei ole kyseisen ottelun edellyttämää vakuutusturvaa, voidaan todeta pelioikeudettomaksi.
 • Joukkueenjohtajan tulee olla erityisen tarkkana, ettei joukkue käytä missään tilanteessa virallisissa otteluissapelioikeudetonta pelaajaa. Tällaisen pelaajan käyttäminen voi johtaa ottelutuloksen kumoamiseenja sakko- tai sanktiomaksujen määräämiseen seuralle, joukkueen toimihenkilöille tai pelaajalle.

Pelipassi

 • Jokaisella viralliseen kilpailutoimintaan osallistuvalla pelaajalla ja erotuomarilla tulee olla voimassa oleva,kyseiseen kilpailutoimintaan oikeuttava pelipassi. Lisäksi pelipassin/korttelipassin/harrastepassin hankkimista suositellaan kaikille säännöllisessä toiminnassa mukana oleville pelaajille.
 • Pelipassikausi on 1.1.–31.12. tai 1.7.–30.6. (pelaajan valinnan mukaan).
 • Pelipassi lunastetaan seuran ohjeistuksen mukaan joko kootusti joukkueittain tai jokaisen pelaajan kohdalta yksittäisenä.
 • Pelipassien hinnat määräytyvät pelaajan iän ja sarjatason mukaisesti ja niistä päättää Palloliiton liittovaltuustovuosittain huhtikuussa.

5.5 Kaikki Pelaa -säännöt

Kaikki Pelaa -säännöissä on lasten ja nuorten jalkapallotoiminta jaoteltu Leikkimaailmaan (alle 12-v.), Kaverimaailmaan (12–15-v.) ja Tulevaisuusmaailmaan (16–19-v.). Palloliiton liittohallitus vahvistaa vuosittain Kaikki Pelaa -säännöt. Säännöissä määritellään keskeiset eri ikävaiheisiin liittyvät yleisohjeet, ohjeet peluuttamisesta, ohjeet joukkueen sisäisten ”Urheilun Pelisääntöjen” tekemisestä, yli-ikäisyys ja kaksoisedustussäännöt, ohjeet eri ikävaiheiden erityissäännöistä (esim. lisäpelaajan käytöstä) sekä kunkin ikäluokan pelimuodot, kenttä- ja maalikoot, pallon koko, peliaika ja suositeltava pelaajamäärä per ottelu. Säännöissä määritellään myös turnauskriteerit. Kaikki pelaa -sääntöjä noudatetaan niin virallisessa kilpailutoiminnassa kuin seurojen järjestämissä turnauksissa.

5.6 Vakuutusturva

 • Jokaisella 19-vuotiaalla ja sitä nuoremmalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva kilpaurheilun kattava vakuutusturva.
 • Aikuisella pelaajalla vakuutusturvan pakollisuus riippuu joukkueen sarjatasosta. Kaikkien suositellaan kuitenkinhuolehtivan omasta vakuutusturvastaan.
 • Vakuutusturva voidaan hankkia pelipassin yhteydessä tai erillisenä, seuran tai pelaajan itsensä käyttämän vakuutusyhtiön kautta.
 • Joukkueenjohtajan vastuulla on se, että jokainen pelaaja – ja nuorten pelaajien kohdalla myös pelaajan huoltajat – ovat tietoisia pelipassi- tai seuran ottaman vakuutuksen vakuutusturvan ajan tasalla olevista ehdoista sekä korvausvastuista.
  -Vakuutusturva ja sen ehdot tulee erikseen tarkastaa ja läpikäydä mm. mahdollisten leirien ja/tai ulkomaanmatkojen osalta ennen leirin tai matkan alkamista.
  -Pelipassin yhteydessä hankitun vakuutusturvan mukaisesta ohjeistuksesta toimenpiteistä loukkaantumistapauksissa vastaa Palloliitto.
  -Seuran ottaman vakuutuksen loukkaantumistapausten toimintaohjeistuksesta vastaa seura.
  -Joukkueenjohtajan on huolehdittava, että kaikilla toimijoilla ja vanhemmilla on tieto edellä mainittujen ohjeiden sisällöstä.
  -Pelaajan henkilökohtaisen vakuutuksen edellyttämistä ohjeista ja toimenpiteistä vastaa aina pelaaja itse tai hänen vanhempansa.
  -Kaikki seurassa vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt kuuluvat ilman erillisiä toimenpiteitä automaattisestieri lajiliittojen ja Pohjola-yhtiöiden yhteisesti sopiman Tuplaturva-vakuutuksen piiriin (v.2014).Tuplaturva sisältää sekä vapaaehtoisten tapaturmavakuutuksen että seuran vastuuvakuutuksen. Tuplaturvaon voimassa seuran tai joukkueen perustoiminnoissa kuten kilpailut ja tapahtumat, koulutus,valmennus, varainhankinta, hallinto yms. Tuplaturva ei ole voimassa itse urheilusuorituksissa eikä sentapaturmavakuutus koske työsuhteessa toimivia.

5.7 Ottelut ja turnaukset

Joukkueenhohtajalla on tehtäviä, jotka liittyvät ottelutapahtumiin. Hänellä tulee olla tiedossa kaikki vaadittavat toimenpiteet ja tehtävät joukkueen ottelu- ym. tapahtumien läpiviemiseksi. Seurasta riippuen, osa tehtävistä voi olla hoidettuna keskitetysti seuran toimesta.

 • Kotiottelut
  -Tulospalvelu
 • Vierasottelut
 • Turnaukset
 • Turnauksen järjestäminen
  -Turnauksen järjestämiseen tarvitaan Palloliiton kilpailumääräysten mukaan aina lupa piiriltä tai liitolta. Lisäksi seura koordinoi kaikki joukkueidensa turnaukset.
  -Normaalisti luvan myöntää seuran oma piiri, jonka internetsivuilta löytyy tarkempia ohjeita asiasta jalupakaavake.
  -Vuosittain päivitettävissä Kaikki Pelaa–säännöissä annetaan ohjeet lasten ja nuorten otteluita ja turnauksia koskien. Näitä ohjeita tulee noudattaa turnaussääntöjä tehtäessä.
  -Piiri voi omissa ohjeissaan asettaa rajoituksia turnauksien myöntämiselle esim. kilpailu-kaudella saattaa olla rajoituksia ajankohdista, jolloin turnauksia voidaan järjestää.
  -Turnauksen erotuomareiden ja kenttien sekä muiden tarvittavien tilojen varaaminen on aina järjestäjän vastuulla.
 • Turnaukseen osallistuminen
  -Turnauksiin osallistuminen tulee aina olla joukkueen hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaista.
 • Kansainväliset ottelut
  -Kansainvälinen otteluilmoitus liittoon
  -Matkustaminen ulkomaille (matkaohjelma, joukkueen matkustussäännöt, vakuutukset - sovittava mitä mahdollisia lisävakuutuksia tarvitaan ja miten ne järjestetään)

5.8 Joukkueen tilaisuudet, oheistapahtumat ja virkistystoiminta

Joukkueen muut toimintasuunnitelmassa olevat tapahtumat (esim. maaottelumatkat, virkistystilaisuudet
jne.) ovat olennainen osa kauden toimintaa, jotka omalta osaltaan täydentävät joukkueen varsinaista toimintaa ja tukevat joukkueen hyvää ilmapiiriä.

5.9 Ristiriitojen ratkaiseminen ja johtamisen ongelmatilanteet

Ongelmia ja ristiriitoja on mahdotonta kokonaan estää, mutta kaikkien kuuntelulla sekä avoimella ja rehellisellä vuorovaikutuksella moni ristiriitatilanne on etukäteen estettävis-sä. Ensisijaisesti ongelmat pyritään ratkaisemaan joukkueen sisällä, mutta tarvittaessa tai ongelman osapuolten tahdosta, tulee ratkaisu siirtää seuran ongelmanratkaisuryhmälle. Ongelmaratkaisuryhmän päätöksistä voi viimekädessä valittaa seuran hallitukselle. Ongelmatilanteiden selvittämiseksi on hyvä sopia joukkueen johtoryhmän yhteinen toimintamalli, jossa ongelma käsitellään esim. koko johtoryhmässä.


Jaa: