Löysitkö etsimäsi

Lasten turvallisuus seuratoiminnassa


Turvallinen harrastusympäristö jalkapalloseuroissa on yhteinen tavoite. Palloliiton ohjeistuksen mukaan jalkapalloseuroissa on vapaaehtoisten osalta rikos-taustaote selvitettävä valmentajilta, joukkueenjohtajilta, huoltajilta sekä muilta seuran määrittelemiltä lasten ja nuorten kanssa läheisesti toimivilta. Lainsäädännön mukaan rikostaustan voi selvittää 1.5.2014 jälkeen toimintaan mukaan tulleilta vapaaehtoistoimijoilta.

Rikostaustan selvittämisen prosessi seurassa

 1. Seuran hallituksen kokous käsittelee lasten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaavat toimenpiteet seurassa.
  • Hallitus käsittelee ja kirjaa toimintaohjeen lasten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaavista toimenpiteistä seurassa. Seuran toimintaohjeena voi käyttää Valon toimintaohjetta (Liite 1).
  • Hallitus päättää kuka on seuran vastuuhenkilö vapaaehtoistoimijoiden rikostaustan selvittämisen prosessissa (esim. toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja)
  • Hallitus määrittelee, miltä toimijaryhmiltä seurassa rikostaustan selvitys vaaditaan

 2. Seuran nimeämä(t) vastuuhenkilö(t) pyytää vapaaehtoistoimijalta täytetyn suostumuslomakkeen rikostaustan selvittämiseksi. (Lomakemalli, Liite 2).

 3. Seura täyttää rikosrekisteriotehakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa suomi.fi -sivustolla (Rikosrekisteriotehakemus: lasten kanssa toimiminen vapaaehtoisena). Liitteeksi hakemukseen lisätään vapaaehtoistoimijan suostumuslomake. Seura vastaa rikostaustaotteen selvittämisestä aiheutuvista kuluista (15eur/rikostaustaote).

 4. Rikosrekisteriote lähetetään seuran hakemuksessa nimeämälle vastuuhenkilölle. Vain vastuuhenkilö saa avata kirjeen.

 5. Seuran vastuuhenkilö käy lävitse rikosrekiosteriotteen.
  Tämän jälkeen vastuuhenkilö luovuttaa otteen henkilölle, jota ote koskee.

 6. Vastuuhenkilö kertoo hallituksen kokoukselle, että henkilön rikosrekisteriote on nähty.
  Hallitus kirjaa pöytäkirjaansa, että kyseisen henkilön rikosrekisteriote on nähty.
  Pöytäkirjaan ei kirjata rikosrekisteriotteen sisältöä. Seuraa koskee ehdoton vaitiolo-
  velvollisuus rikostaustaotteiden sisältöihin ja henkilötietoihin liittyen.

 7. Mikäli rikosrekisteriotteessa näkyy rikostuomio, Suomen Palloliitto suosittelee, että henkilö ei voi toimia seurassa vapaaehtoisena.

Materiaalit:


Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen jalkapalloseurassa (PDF-esitys)

Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen, prosessi seurassa (PDF)

LIITE 1 Valon toimintaohje - Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen
rikostaustan selvittäminen

LIITE 2 Vapaaehtoisen suostumuslomake – Rikosrekisteriotteen hakeminen (malliasiakirja)

Jalkapalloseuran vapaaehtoistehtävien kuvaus

Material på svenska:


Åtgärder för att främja barns och ungas säkerhet (PDF-presentation)

Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga i fotbollsföreningar (PDF)


Jaa: