Löysitkö etsimäsi

Lasten turvallisuus seuratoiminnassa


Turvallinen harrastusympäristö jalkapalloseuroissa on yhteinen tavoite. Lasten turvallisuus seuratoiminnassa vaatii seuralta toimivia prosesseja. Niiden edistämiseksi Palloliitto on luonut ohjeet epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi ja prosessin rikostaustojen selvittämiseksi seurassa.

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy seuroissa askel askeleelta

Palloliitto on yhdessä usean muun lajiliiton ja Väestöliiton kanssa rakentanut ohjeistuksen epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn seuraympäristössä.  Ohjeiden avulla seura voi askel kerrallaan rakentaa toimivia käytäntöjä turvaamaan turvallista harrastusympäristöä.

Näitä yksinkertaisia ohjeita seuraamalla ja valmiita mallipohjia hyödyntämällä urheiluseurat voivat ennaltaehkäistä epäasiallista käyttäytymistä, väkivaltaa ja häirintää omassa seurassaan.

Ohjeisiin >>

Rikostaustan selvittämisen prosessi seurassa

Palloliiton ohjeistuksen mukaan jalkapalloseuroissa on vapaaehtoisten osalta rikostaustaote selvitettävä valmentajilta, joukkueenjohtajilta, huoltajilta sekä muilta seuran määrittelemiltä lasten ja nuorten kanssa läheisesti toimivilta. Lainsäädännön mukaan rikostaustan voi selvittää 1.5.2014 jälkeen toimintaan mukaan tulleilta vapaaehtoistoimijoilta.

Ohjeet prosessiin: 
 1. Seuran hallituksen kokous käsittelee lasten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaavat toimenpiteet seurassa.
  • Hallitus käsittelee ja kirjaa toimintaohjeen lasten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaavista toimenpiteistä seurassa. Seuran toimintaohjeena voi käyttää Valon toimintaohjetta (Liite 1).
  • Hallitus päättää kuka on seuran vastuuhenkilö vapaaehtoistoimijoiden rikostaustan selvittämisen prosessissa (esim. toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja)
  • Hallitus määrittelee, miltä toimijaryhmiltä seurassa rikostaustan selvitys vaaditaan

 2. Seuran nimeämä(t) vastuuhenkilö(t) pyytää vapaaehtoistoimijalta täytetyn suostumuslomakkeen rikostaustan selvittämiseksi. (Lomakemalli, Liite 2).

 3. Seura täyttää rikosrekisteriotehakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa suomi.fi -sivustolla (Rikosrekisteriotehakemus: lasten kanssa toimiminen vapaaehtoisena). Liitteeksi hakemukseen lisätään vapaaehtoistoimijan suostumuslomake. Seura vastaa rikostaustaotteen selvittämisestä aiheutuvista kuluista (15eur/rikostaustaote).

 4. Rikosrekisteriote lähetetään seuran hakemuksessa nimeämälle vastuuhenkilölle. Vain vastuuhenkilö saa avata kirjeen.

 5. Seuran vastuuhenkilö käy lävitse rikosrekiosteriotteen.
  Tämän jälkeen vastuuhenkilö luovuttaa otteen henkilölle, jota ote koskee.

 6. Vastuuhenkilö kertoo hallituksen kokoukselle, että henkilön rikosrekisteriote on nähty.
  Hallitus kirjaa pöytäkirjaansa, että kyseisen henkilön rikosrekisteriote on nähty.
  Pöytäkirjaan ei kirjata rikosrekisteriotteen sisältöä. Seuraa koskee ehdoton vaitiolo-
  velvollisuus rikostaustaotteiden sisältöihin ja henkilötietoihin liittyen.

 7. Mikäli rikosrekisteriotteessa näkyy rikostuomio, Suomen Palloliitto suosittelee, että henkilö ei voi toimia seurassa vapaaehtoisena.

Materiaalit:


Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen jalkapalloseurassa (PDF-esitys)

Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen, prosessi seurassa (PDF)

LIITE 1 Valon toimintaohje - Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen
rikostaustan selvittäminen

LIITE 2 Vapaaehtoisen suostumuslomake – Rikosrekisteriotteen hakeminen (malliasiakirja)

Jalkapalloseuran vapaaehtoistehtävien kuvaus

Material på svenska:


Åtgärder för att främja barns och ungas säkerhet (PDF-presentation)

Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga i fotbollsföreningar (PDF)Lisätietoja ja yhteydenotot:

Seurapalvelujohtaja / Apulaispääsihteeri Timo Huttunen, puh. 040 823 5270, [email protected]


Jaa: