Löysitkö etsimäsi

Vapaaehtoisten johtaminen - koulutus

VE tyo kansiKoulutus on rakennettu Vapaaehtoisten johtaminen –työkirjan ympärille tukemaan seuroja tavoitteiden asettamisessa ja suunnitelmallisuudessa.

Tavoitteet

- Nostaa esiin vapaaehtoistyön merkitys ja siihen liittyvät haasteet sekä mahdollisuudet
- Lisätä vapaaehtoistyön arvostusta
- Tarjota työkaluja vapaaehtoisten johtamiseen seuran arjessa
- Lisätä suunnitelmallisuutta vapaaehtoistyön haasteiden ratkaisemisessa
- Jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä seurojen välillä

Sisältö

Koulutus rakentuu työkirjan sisällön mukaisesto. Vapaaehtoistyön ratkaiseviin kysymyksiin etsitään vastauksia. Keskeiset kysymykset ovat:

1. Mihin tarvitsemme vapaaehtoisia?
2. Keitä vapaaehtoiset ovat?
3. Miksi vapaaehtoiset ovat mukana?
4. Miten saamme vapaaehtoiset mukaan?
5. Miten saamme pidettyä heidät mukana?
6. Miten seuramme kehittäminen varmistetaan?

Rakenne

Koulutus on rakennettu prosessiksi, joka jakautuu neljään jaksoon. Jaksojen välillä tehdään seuroissa etätehtäviä oman toiminnan kehittämiseksi. Neljässä yhteisessä tapaamisessa käydään yhdessä läpi seurojen tilannetta ja tehtyjä tehtäviä. Lisäksi tapaamisissa on aina myös tutkittuun tietoon perustuvaa teoriatietoa, joka antaa selkänojan seuran arjessa tehtävälle työlle.

Arviointi ja seuranta

Koulutuksen jälkeen kerättävällä palautteella kehitetään koulutusta edelleen sekä arvioidaan seurojen odotusten täyttymistä koulutuksessa. Noin puolen vuoden päästä viimeisestä tapaamisesta kokoonnutaan yhteen katsomaan, miten tehdyt suunnitelmat ovat edenneet käytännössä ja keskustellaan onnistumisista ja haasteista. Tavoitteena on saada tehdyistä suunnitelmista seuroihin pysyvä toimintatapa.

Jaa: