Löysitkö etsimäsi

1 Mihin seuramme tarvitsee vapaaehtoisia?


”Mikä on vapaaehtoistoimijoiden merkitys meidän seurallemme” –kysymyksen voidaan ajatella olevan avainkysymys, kun vapaaehtoisten johtamista ryhdytään suunnittelemaan. Mikäli vastaus liikkuu kriittisen tai elintärkeän merkityksen tasolla, kuten useimmissa suomalaisissa jalkapalloseuroissa, on vapaaehtoisten toimijoiden menestyksellisen toiminnan mahdollistamiselle löytynyt merkitys.

Pitkäaikaista sitoutumista vaativien elintärkeiden tehtävien lisäksi, on tärkeää arvioida löytyykö seuran arjesta toimintaa auttavia kestoltaan ja vaativuudeltaan eritasoisia muita vapaaehtoistehtäviä. Onko seuralla erilaisia erityistaitoja vaativia tehtäviä? Millaisia lyhyitä projekteja seuralla on, jossa vapaaehtoisia mahdollisesti tarvitaan? Entä onko seuralla tarjota pieniä yksittäisiä tehtäviä sellaisille vapaaehtoisille, jotka haluavat mukaan seuran toimintaan, mutta eivät halua sitoutua suuriin vastuisiin tai tehtävän pitkään ajalliseen kestoon?

Useissa tapauksissa on selvää, ettei seura voi toimia ilman vapaaehtoisia. Tarvetta vapaaehtoisten työlle löytyy monelta eri taholta aina hallitustyöskentelystä yksittäisen tapahtuman kahvinkeittoon.
Seurassa onkin tärkeä tunnistaa seuran erilaiset vapaaehtoistyön tarpeet, jotta voidaan luoda riittävän syvällinen ymmärryksen pohja vapaaehtoistyön johtamiselle.

Pohdittavaa:

  • Miten vapaaehtoisuuden merkitys näkyy seurassanne?
  • Millaisia tehtäviä vapaaehtoistoimijat tekevät teidän seurassanne?
  • Millaisia muita tehtäviä seurassanne voisi olla vapaaehtoistoimijoille?
  • Miten tuotte toiminnassanne esille nyt tai tulevaisuudessa vapaaehtoisten merkityksen?

Fakta:

  • Suomessa on 530 000 vapaaehtoistoimijaa, joista lähes 80 000 jalkapallon parissa
  • Vapaaehtoistyön rahallinen arvo kohoaa satoihin miljooniin euroihin

Vinkki:

VAPAAEHTOISTEHTÄVÄT JALKAPALLOJOUKKUEESSA JA –SEURASSA -palloliiton materiaali

Johtajuuden tulee kasvaa niiden ihmisten tarpeiden ymmärtämisestä, joihin johtajuus tulee vaikuttamaan.”
— Marian Anderson

Jaa: