Löysitkö etsimäsi

4 Miten saamme vapaaehtoiset mukaan - rekrytointi?


Ihmisten rekrytoiminen vapaaehtoistoimintaan on paradoksi. Sitä pidetään usein johtamisen vaikeimpana tehtävänä. Samalla kuitenkin kansallisen liikuntatutkimuksen 2009-2010 mukaan runsas joukko nuoria ja aikuisia olisi valmis vapaaehtoistyöhön, mikäli heitä vain pyydettäisiin mukaan.

Edellisissä luvuissa on jo pohdittu erilaisia rekrytoitavia ryhmiä, eri tehtäviä erilaisille toimijoille, ja syitä tulla jalkapalloseuraan mukaan. Seuraavaksi on hyvä siirtyä konkreettisemmalle tasolle rekrytoimisessa.

Ihmisten rekrytoimisessa vapaaehtoistoimintaan voidaan ajatella olevan kolme keskeistä tekijää:

 1. Ylivoimaiseksi tehokkain tapa rekrytoida on kasvokkain tapahtuva kommunikointi, jossa ihminen aidosti kohdataan.
 2.  Rekrytoitaessa on rekrytoitavalle annettava realistinen ja selkeä kuvaus hänelle tarjottavasta tehtävästä. 
 3. Rekrytoitavalle tulee kuvata realistisesti hänen seuralta saamaansa tuki tehtävässään, sillä tämän lupauksen toteutumisella on suuri merkitys myöhemmälle sitoutumiselle.

Rekrytoinnissa ”askel kerrallaan” on varmasti hyvä nyrkkisääntö. Kun tehtävä on selkeä ja vastuuta rajoitetusti, saadaan ihminen helpommin mukaan. Kokemuksen kautta kasvaminen isompaan rooliin tapahtuu kuin huomaamatta, jos alun kokemukset ovat olleet hyviä ja lupaukset on pidetty.

Pohdittavaa:

 • Millainen olisi toimiva prosessi mahdollisten rekrytoitavien ihmisten löytämiseksi?
 • Millaiset tehtävänkuvaukset seurassanne on nyt ja onko niissä kehitettävää?
 • Millaista tukea teidän mielestänne tulisi tarjota uudelle toimijalle?
 • Pohtikaa kolme tehokasta ja konkreettista tapaa rekrytoida ihminen vapaaehtoistoimintaan teidän seuraanne?

Fakta:

Huomioitavaa rekrytoinnissa:

Nuoret:

 1. Nuoret ja opiskelijat ovat kaikista suomalaisista kiinnostuneimpia osallistumaan vapaaehtoistoimintaan, jos heitä vain pyydetään mukaan",
 2. Suuri osa nuorista ei myöskään ole tullut ajatelleeksi kyseistä toimintaa, koska sitä ei ole "markkinoitu" heille.
 3. Nuorille kaivataan kohdennettua, motivoivaa, ehkä provosoivaakin rekrytointia.
 4. Suunnittelussa olisi huomioitava myös toiminnan monimuotoisuus, sillä nuoriso on yksi ryhmä, joka erityisesti voisi olla kiinnostunut myös projektiluontoisesta vapaaehtoistyöstä.

(Pessi, 2010)

Eri rekrytointitapoja vapaaehtoisorganisaatioissa (Pessi, 2010):

Vetaulukko 4

Tutkimuksissa on todettu (Yeung, 2002), että kuudesosalla vapaaehtoistoiminnan ulkopuolisella suomalaisella tärkeimpänä syynä osallistumattomuudelle on se, etteivät he koskaan ole tulleet asiaa ajatelleeksi tai heitä ei ole pyydetty mukaan.

Yli 10% suomalaisista kokee, että heillä ei ole mitään erityistä syytä osallistumattomuudelle.

Samalla puolet vapaaehtoistoimintaan osallistumattomista suomalaisista ilmoittaa haluavansa lähteä mukaan pyydettäessä

Vinkki:

Vinkkejä rekrytoinnin kehittämiseen. Mukailtu Pessin (2010) listasta:

 • Selkeät projektit: Mihin pyritään, kuka vastaa, mikä on kenenkin rooli?
 • Ei vain sitoutumista vaativaa toimintaa, myös pistemäistä ja projektimaista:
  -Lehdenteko-projekti
  -Turnauksen buffetin järjestäminen
  -Palkitsemistyöryhmässä toimiminen
  -Kehitystyöryhmässä toimiminen
  -Asiantuntijajäsenyys toimielimessä
  -Puuhapäivän järjestäminen joukkueelle
  -Mainosten hankkiminen seuran nettisivuille
  -jne…
 • Omien ja toisten intressien limittyminen:
 "Antaessaan saa"
 • Provosoivat, imagoa luovat kampanjat:
Sydämelliselle toiminnalle, hyvälle elämälle tilaus!
 • Palkitseminen, palaute → sitouttaminen: Rekrytointi kasvoista kasvoihin
 • Aktiivinen, jopa aggressiivinen rekrytointi: Arkisen positiivisen palautteen mullistava voima
 • On hyvä tarjota erilaista toimintaa. Monipuolista, jokaiselle jotain. Ideologista ja tärkeää yhdelle, hauskanpitoa toiselle 
 • Vapaaehtoistyömahdollisuuksista listaus, jossa selkeät toimenkuvaukset. Näitä rooleja voidaan myydä mahdollisille vapaaehtoistoimijoille (tehtäviä vastuullisesta avustaviin, rennoista virallisiin)
 • Porukalla tehtävää tai itsenäistä; toisille taas yhteisöllistä tai anonyymiä.
 • Rohkea innovatiivinen verkostoituminen: Uutta, ennenkuulumatonta voi kokeilla!
 • Monipuolisuus, ”menuvalikko”:
 Onko tarjota jotain sekä kerran että vuosiksi tulevalle toimijalle, ja siltä väliltä?


"Joka esittää kysymyksen, on minuutin ajan typerys. Joka ei sitä tee, säilyy narrina loputtomiin."

- Kiinalainen sananparsi

Jaa: