Löysitkö etsimäsi

5 Miten saamme pidettyä vapaaehtoiset - sitouttaminen?


Kun ihminen on saatu mukaan vapaaehtoistoimintaan, johtamisen olennainen tehtävä on huolehtia siitä että ihminen myös pysyy mukana mahdollisimman pitkään. Sitoutunut ihminen toimii tehokkaasti, pitkäjänteisesti ja voi siten myös kehittyä toimessaan (Mathieu & Zajac, 1990).

Sitoutumiseen vaikuttavat erityisesti alun perehdyttämisen ja kouluttamisen laatu ja hyödyllisyys, toiminnan aikana koettu muiden arvostus omaa työtä kohtaan, koettu hyvinvointi vapaaehtoisena ja ylpeys omasta jalkapalloseurasta. Henkilökohtainen palkitseminen ja arvostuksen osoittaminen arjessa ovat tehokkaimpia keinoja sitouttaa vapaaehtoistoimija.

Hyvinvoinnin kannalta ihmisellä on kolme perustarvetta, jotka vaikuttavat hänen hyvinvointiin. Ne ovat tarve tuntea itsensä päteväksi tehtävässään (itseluottamus), tarve kokea yhteenkuuluvuutta (yhteishenki) ja tarve tuntea olevansa autonominen tehtävässään (kokea, että voi vaikuttaa asioiden kulkuun). Johtamisen tehtävä on mahdollistaa näiden kokemusten syntyminen ja säilyminen vapaaehtoistoimijoissa. Tämä tehtävä vaatii ihmisten kohtaamista henkilökohtaisella tasolla, sen sijaan että johtaminen kohdistuu isoihin joukkoihin. (Ryan & Deci, 2000.)

Puoleensa vetävä yhteisö jossa on seurahenkeä, on sitouttavalta vaikutukseltaan vahva. Seurahenki voi muodostua ”elämää suuremmasta tehtävästä”, jota ihmiset haluavat olla toteuttamassa. Seurahenki voi myös rakentua fanikulttuurin ympärille, jossa seuran edustusjoukkue on muuta yhteisöä kiinteyttävä tekijä.

Pohdittavaa:

 • Miten teidän seurassanne edistetään vapaaehtoistoimijan itseluottamusta omassa tehtävässään?
 • Miten teidän seurassanne edistetään vapaaehtoistoimijan yhteishengen kokemusta?
 • Miten teidän seurassanne edistetään vapaaehtoistoimijan kokemusta, että voi vaikuttaa asioiden kulkuun?
 • Miten teidän seurassanne saadaan ihmiset kokemaan itsensä hyväksytyiksi ja arvostetuiksi?
 • Miten teidän seurassanne mahdollistetaan ylpeys omasta organisaatiosta ja puoleensavetävyys?

Fakta:

Esimerkiksi Pessi 2010: "Tulosteni mukaan vapaaehtoisten sitoutuneisuutta edistää kokemus itsenäisyydestä. Tunne, jota voi kuvata sanoin Tämä on minun juttuni",

Ja Yeung 2004: tulosten mukaan vapaaehtoistoimijoiden jaksamisen ydinasioita on toiminnan tarjoama tunnetason palkitsevuus, mielihyvä ja ilo, oman hyvinvoinnin edistäminen sekä ryhmähenki.

Mitkä tekijät saavat vapaaehtoiset lopettamaan toimintansa?

 • liian vähäinen ohjaus ja tuki
 • heikko tai huonotasoinen keskusteluyhteys johtajiin 
 • koulutuksen vähäisyys tai puute
 • toimijat eivät koe, että heitä arvostetaan 
 • toiminta on järjestetty heikosti, sekavasti 
 • toimijoille toimenkuva on liian vaativa ja/ tai laaja

  mukailtuna Rochester et al. (2010, 139)

Vinkki:

 • monet eivät pidä ”liian valmista” vaan haluavat itse ideoida ja ottaa vastuuta
 • Ryhmälle väljä tavoite ja itse tehty määritelmä miten tavoitteet saavutetaan
 • Esim. nuorten ryhmä, joka määrittää itse myös tavoitteensa
 • Joukkueenjohtajille selkeät linjaukset, joiden sisällä vapaus toimia
 • Jne…

Toimijoiden kannustavan ohjauksen idea, kuusi kulmakiveä (Pessi, 2010):

Toimijoille osoitetaan konkreettisesti ja arjessa, että:

 • hänestä ollaan kiinnostuneita: jaksamisestaan, intresseistään, ideoistaan
 • häntä kuunnellaan aidosti; kohdataan, ollaan läsnä, annetaan aikaa 
 • hänen toimintaansa arvostetaan ja kiitetään, ja tämä osoitetaan sanoin ja teoin 
 • hänen omaa erityistä panostusta tarvitaan ja pidetään tärkeänä, ja tämäkin osoitetaan 
 • hänen muutostarpeitaan kuunnellaan; miten toiminta voi elää mukana elämänkaaressa ja muuttuvissa elämäntilanteissa? 
 • hänet nähdään osana yhteisöä; jos toimija esimerkiksi jättäytyy yhtäkkiä pois, hänen jaksamisestaan ja voinnistaan kysytään. Kukaan ei jää haluamattaan yksin.

 "Johtajuuden tehtävä on tuottaa lisää johtajia, ei seuraajia.”
— Ralph Nadar

Jaa: