Löysitkö etsimäsi

Urheilutoiminta - tutkimukset / raportit

Pelaajan polku, lahjakkuus


 • Koskinen, Saku (2017). Suomen U15- ja U17-poikien jalkapallomaajoukkueiden pelaajien tekniset taidot ja fyysiset ominaisuudet verrat-tuna muihin saman ikäisiin pelaajiin. Haaga-helia ammattikorkeakoulu. >>

 • Forsman, Hannele (2016). The player development process among young Finnish soccer players : multidimensional approach. University of Jyväskylä. >>

 • Hyyhönen, Mikko-Ville (2016). Aivotärähdys jalkapallossa - määritelmä, todentaminen ja paluu takaisin kilpailuun. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma.>>

 • Puustinen, Heikki & Viksten, Sami (2016). Suomalaisten jalkapalloilijoiden urapolut ja motivaatiotekijät. Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos.>>

 • Nuutinen, Miika & Palenius, Jukka (2015). Suhteellinen ikävaikutus Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin poikien piirijoukkueissa vuosina 2000-2014. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Vierumäen yksikkö. >>

 • Tirri, Lasse (2015). Tutkimus Suomen maajoukkueen miesjalkapalloilijoiden maantieteellisestä liikkuvuudesta. Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos. >>

 • Nyholm, Henri (2014). Suomen Palloliiton pelaajakehityksen strategian toteutuminen – tapaustutkimus Palloliiton Keski-Suomen piiristä. Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos. >>
 • Suvala, Santeri (2014). Suomen Palloliiton Turun piirin piirijoukkuepelaajien menestys suhteessa syntymäkuukausiin. Lapin Ammattikorkeakoulu, terveys- ja liikunta-ala. >>

 • Lähitie, Matti (2013). Vuonna 1995-syntyneiden jalkapallon maajoukkuepelaajien lahjakkuuden arviointi kuntotekijöiden sekä harjoitus- ja perhetaustan pohjalta. Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos. >>

 • Siekkinen, Annamari & Västinen, Joona (2013). Tavoitteena havaintomotorisesti taitava jalkapalloilija. Harjoitusopas 6-12-vuotiaiden valmentajille. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Fysioterapian koulutusohjelma.>>

 • Uusi-Uola, Ismo (2013). Drop out-ilmiö SPL:n Turun piirin juniorijalkapallossa. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma.>>

 • Vänttinen, Tomi (2013). Growth-Associated Variation in Body Size, Hormonal Status, Physical Performance Characteristics and Perceptual-Motor Skills in Finnish Young Soccer Players. A Two-Year Follow-Up Study in the U11, U13 and U15 Age Groups. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos. >>


 • Aarresola, Outi & Konttinen, Niilo (2012). Nuori Urheilija-tutkimus: 14-15-vuotiaiden joukkueurheilijoiden harjoittelu, urheilupolut ja mikroympäristö. KIHUn julkaisusarja nro 29. ISBN 978-952-5676-48-8 (PDF-julkaisu). Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä >>

 • Nieminen (2011). Fortum-tutor ohjelman arviointi. KIHUn julkaisusarja nro 24. ISBN 978-952-5676-39-6 (PDF-julkaisu). Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä >>

 • Soini, Tytti (2011). Treenimatkoja kuljetusyhteiskunnassa - kilpaurheilevan lapsen vanhemmuus. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden laitos. >>

 Lajianalyysit ja pelaaminen

 • Lehto, Henri (2015). Ohjeet Longomatch-videoanalyysityökalun käyttöön. Suomen Palloliitto.>>

 • Lehto, Henri (2014). Veikkausliigan teknis-taktinen analyysiraportti 2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä. >>
 • Lehto, Henri (2013). Veikkausliigan tekninen raportti 2013. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä. >>

 • Lehto, Henri; Vänttinen, Tomi; Jeglertz, Andrée; Miettinen, Marianne & Saloranta, Marko (2013). Technical and tactical analysis of women’s football in three different levels. KIHU’s publication series,No.40 ISBN 978-952-5676-63-1(PDF-julkaisu). Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä. >>

 • Vänttinen, Tomi; Lehto, Henri & Kalema, Rudy (2012). Suomalaisen jalkapallon lajianalyysi, osa 2: Teknis-taktinen lajianalyysi miesten ja alle 17-vuotiaiden poikien pääsarja- ja maaotteluista. KIHUn julkaisusarja nro 35. ISBN 978-952-5676-57-0 (PDF-julkaisu). Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä. >>

 • Lehto, Henri & Vänttinen Tomi (2010). Jalkapallon lajianalyysi – fysiologia ja tekniset suoritukset. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä. >>
 •   Lehto, Henri (2009). The relationship between endurance capacity, game performance and estimated accumulation of fatigue in young football players. University of Jyväskylä, Department of Biology of Physical Activity. >>

Fyysinen harjoittelu

 • Aalto, Sami & Veija, Janne (2016). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus lasten ja nuorten voimaharjoittelusta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, naprapatian koulutusohjelma.>>

 • McDermott, Shane (2016). Effects of Plyometric, SAQ and traditional training on sprint, agility, jumping passing and shooting performance in young soccer players. University of Jyväskylä. >>

 • Närhi, Roosa, Tuomi, Tiiu & Hulkkonen, Sampo (2016). Taekwondo jalkapallon oheislajina – ohjaajan opas. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. >>

 • Rukkila, Sami (2016). 10–15-vuotiaiden jalkapalloilijoiden tasapainon ja liikehallinnan yhteys ketteryyteen ja suunnanmuutoskykyyn pallon kanssa. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. >>

 • Perälä, Heidi (2008). Ylimääräisen aamuharjoituksen vaikutus yöaikaiseen sykevälivaihteluun tyttöjalkapalloilijoilla. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos.>>

 • Hiekkamäki, Mia (2006). Suomalaisten maajoukkuetason naisjalkapalloilijoiden fyysiset ominaisuudet. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden laitos.>>
 • ·         Nevanlinna, Jaakko (2002). Pienpeliharjoitteiden fysiologinen kuormittavuus jalkapallossa. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos.>>

 •  Mäkelä, Ilkka (2001). Jalkapallon pienpelien fysiologinen kuormittavuus. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos.>>

Psykologia

 • Korhonen, Jukka (2017) Psyykkisen valmennuksen kehittäminen lapsuusvaiheen jalkapallossa. Kajaanin ammattikorkeakoulu. >>

 • Elonsalo, Tiia (2016). Urheilijan suorituksenaikaisen itsepuheen mittaaminen ja itsepuheen yhteys persoonallisuuteen. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. >>

 • Mikola, Noora (2016). Mapping knowledge and experience about sport psychology consulting among Finnish premier football coaches. University of Jyväskylä, Department of Sport Sciences. >>

 • Antunes, Nuno (2015). Planning, implementation and evaluation of a team-building programme in a female youth football team: An action research case study. University of Jyväskylä, Sport and Exercise Psychology. >>

 • Vara, Sanna (2015). ”Jalkapallo on niin kivaa, saa uusia ystäviä ja oppii paljon ystäviltä, valmentajilta ja harrastuksesta.” Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkää, sosiaalialan koulutusohjelma.>>

 • Swarts, Christoffer (2014). Adapting to Finland through professional football: perceptions of players and coaches. University of Jyväskylä, Department of Communication. >>

 • Nissinen, Joel (2010). Jyväskyläläisten B-juniori-ikäisten poikajalkapalloilijoiden sisäinen motivaatio ja tavoiteorientaatio. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden laitos.>>

 • Arvaja, Markus (2006). Kaikki Pelaa - ohjelmaan osallistuneiden 11-16-vuotiaiden jalkapalloilijoiden fyysinen minäkäsitys. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden laitos. >>

Urheilijaksi kasvaminen (vammat, ravinto jne.)

 • Halmela, Arttu & Partanen, Joonas (2016). Jalkapallojunioreiden motorinen oppiminen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma. >>
 • Koskela, Tommi (2016). Opas alaraajan linjauksen hallinnan harjoitteluun jalkapalloilijoille. Satakunnan ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma. >>

 • Sami, Miika (2016). Suomalaisten 11-14-vuotiaiden jalkapallon pelaajien fyysisten ominaisuuksien kehittyminen. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. >>

 • Varjo, Veera (2016) Nykyteknologian hyödyntäminen venyttelyohjeistuksessa: teini-ikäiset jalkapalloilijat. Turun ammattikorkeakoulu. >>

 • Virtanen, Niklas (2016). Nuorten jalkapalloilijoiden liikkeenhallinta jalkapallossa: Liikehallinnan yhteys vammaherkkyyteen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma. >>

 • Harju, Jyri & Raiskio, Olli (2015). Nuorten jalkapalloilijoiden tyyppivammat, vammojen syntymisen riskitekijät ja harjoittelu. Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos. >>

 • Kiiskinen, Mari (2015). Jalkapallon harrastaminen lapsena ja nuorena. Opas juniorijalkapalloilijan terveelliseen ravitsemukseen. Karelia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.>>

 • Kiuru, Anssi (2015). Hyvä pito on nasta juttu. Jalkapallokengän vaikutus juniorijalkapalloilijoiden loukkaantumisalttiuteen keinonurmialustalla harjoiteltaessa. Lapin Ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma. >>

 • Kumpulainen, Siiri (2015). Kehonhallintaharjoittelun opas FC Kuusysi jalkapalloseuran nuorille urheilijoille. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Vierumäen yksikkö, liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. >>
 • Toivonen, Risto Matti (2015). Prevention of ankle sprains within men’s football team – an exercise package. Satakunta University of Applied Sciences, Degree Programme in Physiotherapy. >>

 • Kylén, Aina (2015). Ensiapuopas jalkapalloseuralle. Satakunnan ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma. >>
 • Laalo, Mika & Suomalainen, Atte (2015). Dynaamisen tasapainon harjoittaminen 11-13-vuotiailla jalkapalloilijapojilla. Saimaan ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma. >>
 • Lehtonen, Elina & Juola, Anni (2015). Alkulämmittelyllä eroon polvivammoista. Tampereen ammattikorkeakoulu. >>
 • Löppönen, Antti & Huuhka, Toni (2015). Alaraajavammoja ennaltaehkäisevän harjoittelun vaikutukset juniorijalkapalloilijalla. Selvitystyö FC Lahden juniorijoukkueelle. Lahden ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma. >>
 • Nurminen, Aleksi (2015). Tyypillisimmät jalkapallossa ilmenevät urheiluvammat ja niiden ensiapu pelikentällä. Satakunnan ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma. >>
 • Ojala, Janiika & Runtti, Vilma (2015). Tehoa voimaharjoitteluun. Nettiopas ravitsemukseen 16 – 19-vuotiaille akatemiajalkapalloilijoille. Lapin ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala.>>
 • Pinoniemi, Heli, Puputti, Petrus & Tenkumäki, Leo (2015). Hamstring-lihaksille suoritetun aktiivisen kohdevenyttelyn vaikutus lonkkanivelen fleksio-suuntaiseen liikkuvuuteen naisjalkapalloilijoilla. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. >>
 • Saarnio, Heidi. (2015). Ravinnon vaikutuksia valikoituihin verimuuttujiin kansallisen tason miesjalkapalloilijoilla kilpailukaudella. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos. >>
 • Vuorimies, Noora (2015). Tasapaino 10-vuotiailla jalkapalloilijatytöillä ja -pojilla. Metropolia Ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma. >>
 • Holkko, Elviira (2014). Lajisuorituksesta palautuminen ja sen tukeminen tyttöjalkapalloilijoilla. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma. >>

 • Kaunismäki, Jenni & Nåhls, Salla. (2014). Alaraajavammojen ennaltaehkäisy 13–15-vuotiailla jalkapalloilijatytöillä toiminnallisen harjoittelun avulla. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. >>

 •           Kurittu, Einari (2014). Venyttelyn hyödyt ja haitat: Venyttelysuositus 16–17-vuotiaille jalkapalloilijoille. Metropolia ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma. >>

 • Hongisto, Silja (2013). Jalkapalloilijoiden terveystottumukset. Satakunnan ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma. >>
 • Repo, Hanna,  Rytkönen, Jenna & Silantaka, Jenni (2012). Q-kulma ja alaraajan linjaus - Opas 10–14-vuotiaiden tyttöjalkapalloilijoiden polven rasitusvammojen ennaltaehkäisyyn. Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan oppilaitos. >>
 • Lintunen, Essi (2011). Lantiorenkaan hallinnan vaikutus naisjalkapalloilijoiden eturistisidevammoihin.  >>

 • Kousa, Jenni & Ryhänen, Tanja (2010). Vammoitta viheriöllä - opas omatoimiseen harjoitteluun. Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. >>

 • Saltevo, Saana (2008). Beeta-alaniinin nauttimisen vaikutukset veren pH- ja laktaattiarvoihin sekä fyysiseen suorituskykyyn. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos.>>

 • Turunen, Hanna (2007). Jalkapallovammat - Retrospektiivinen 12 kuukauden seurantatutkimus Veikkausliigan ja naisten SM-sarjan pelaajille.  >>

Futsal

 • Vähäkoitti, Ville (2017). Futsalin lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologia. >>

 • Vähäkoitti, Ville (2017). Physical performance of Finnish futsal players, analysis of intensity and fatigue in official futsal games. University of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences. >>

 • Juvonen, Matias (2013). Yliopistokampukselta futsalin huipulle – tapaustutkimus urheiluseura Kampuksen Dynamosta. Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos. >>

Valmentajat

 • Järvinen, Laura; Sutela, Kristina (2017). Seminar Day for Junior Football Coaches : Basics of Feedback & Motor Learning. Satakunnan ammattikorkeakoulu. >>

 • Kangasvieri, Markus; Jokinen, Joel (2016). Kuormituksen seurannan työkalun kehittäminen Veikkausliigajoukkue FC Lahdelle: työkalu fysioterapeutille ja fysiikkavalmentajalle. Lahden ammattikorkeakoulu. >>

 • Puska, Maija, Lämsä, Jari & Potinkara, Pekka (2016). Valmentaminen ammattina Suomessa 2016. KIHUn julkaisusarja nro 53. ISBN 978-952-5676-85-3 (PDF). Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU.>>

 • Parviainen, Kalle (2015). Motivaatioilmaston muuttaminen ja sen vaikutukset FC Interin akatemiaryhmässä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma.>>

 • Tuunainen, Mika (2015). Uuden valmentajan perehdytysopas – Case: Espoon Palloseura. Laurea-ammattikorkeakoulu, palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma. >>

 • Mäkisalo, Noora & Vilponen Mira (2014). ”Sen mä haluan sanua kaikille valamentajille, että ikinä ei pirä suosia omaa tytärtä”. Tapaustutkimus isistä lastensa jalkapallovalmentajina.Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos.>>

 • Blomqvist, Minna & Hämäläinen, Kirsi (2013). Valmentajien seurantakysely. KIHUn julkaisusarja, nro 49. ISBN 978-952-5676-76-1 (pdf-julkaisu). Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä.  >>

 • Kärmeniemi, Mikko (2012). Valmentaminen ammattina Suomessa 2012. KIHUn julkaisusarja nro 34. ISBN 978-952-5676-56-3. >>

 

Jaa: