Löysitkö etsimäsi

Ota yhteyttä

Seuran identiteetti ja brändi

20100716 B10 Honka 2Viestintä lähtee seuran identiteetistä

Kaiken viestinnän perusta on oman toiminnan perusteiden tiedostaminen ja ymmärtäminen. Kaiken muun onnistuneen seuratoiminnan tavoin tehokas viestintä lähtee ydinkysymyksistä: MITÄ tehdään, MIKSI tehdään ja KENELLE tehdään?

Kysymykset ovat pintapuolisesti helppoja ja yksinkertaisia, mutta niiden vastaukset ovat painavia. Vastauksista lähtee oman toiminnan, seurayhteisön luonteen ja tavoitteiden ymmärtäminen. Erillinen Seuraviestintäopas auttaa pureutumaan kysymyksiin tarkemmin.

Seuran perusluonteen ja päämäärien ymmärtämisestä hahmottuu seuran identiteetti. Se voi perinteisesti määriteltynä olla ”seuran haluttu mielikuva itsestään”. Identiteettiä voidaan määritellä ulkoisin tunnuksin, arvoja linjaamalla tai juhlapuheita pitämällä, mutta arjen tasolla se palautuu yksinkertaiseen kysymyksenasetteluun: miksi seura on olemassa?

Tarpeiden hahmottamisen ohella kaiken kommunikaation lähtökohta on aina ollut tarinankerronta. Siitä on yhä enemmän kyse myös yhteisöviestinnässä nykypäivän informaatiotulvassa. Seuran päämääriin ja identiteettiin kytkeytyy olennaisesti se, millaisen tarinan seura haluaa itsestään kertoa.

Seuran tarinan kertominen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan julkisuuskuvaa, toiminnan toivottua imagoa: miltä haluamme näyttää omiemme ja ulkopuolisten silmissä? Joidenkin seurojen kohdalla voidaan puhua jopa brändistä, jos maineen- ja julkisuudenhallinta ovat syvällisemmin tietoisella tai ammattitaitoisella tasolla.

Vaikka identiteetin ja seuran tarinan viestiminen mielletään helposti ulospäin suuntautuvaksi toiminnaksi, se on myös sisäisen viestinnän kulmakivi. Ulkopuoliset voi vakuuttaa toiminnan toivotusta luonteesta vain, jos oma väki viestii ja peilaa samaa kertomusta. Vahvan seuraidentiteetin luominen on myös sitouttamisen keino, kun suurin osa aktiiveista on mukana vapaaehtoispohjalta.


Jaa: