Löysitkö etsimäsi

Ota yhteyttä

Seuran resurssit ja ihmiset

Luultavasti useimpien suomalaisten jalkapalloseurojen arjessa olennaiset kysymykset pyörivät sen ympärillä, KUKA voisi minkä tehtävän tai projektin hoitaa. Vapaaehtoisuus on seuratoiminnan ydintä, sen suurin voimavara ja toisinaan rajoite – eikä viestintä poikkea seuran muusta toiminnasta tältä osin.

20130708 M8 3Loppuvuodesta 2018 toteutetun seuraviestintäkyselyn vastaajista valtaosa piti seuransa viestintää tyydyttävänä, mutta ongelmia aiheuttivat resurssien ja suunnitelmallisuuden puute. Ainoastaan neljä prosenttia vastaajista ilmoitti toimivansa seurassa, jossa on päätoiminen viestinnästä vastaava henkilö.


Viestinnän resurssointi on valintakysymys, kun muistetaan, että valtaosa toimijoista osallistuu vapaaehtoispohjalta. Jokaisen junioriseuran laajat valmentajaresurssit on luotu lähes nollasta aloittaen. Viestintätehtäviinkin on mahdollista löytää osallistumishaluisia ihmisiä, kunhan rooli on järkevästi rajattu ja seurayhteisöllä on halua tukea tätäkin tehtävää.

Seuran tasolla olennaista on ymmärrys siitä, että vaikka viestintää ei suoraan miellettäisi ydintoiminnaksi (kuten usein on), se voi silti olla merkittävä tukitoimi muille tehtäville. Seuraviestinnän riittävät perusresurssit lähtevät johtotason halusta panostaa siihen.

Kun viestinnän merkitys ja sen vaatima panostus on hyväksytty, toteuttajat löytyvät samoin kuin vapaaehtoisvalmentajat: määrittelemällä tehtävä mielekkäästi ja tunnistamalla oikean tyyppiset ihmiset. Jos seura esimerkiksi haluaa nykytyyliin panostaa sosiaalisen median viestintään, intoa ja pätevää osaamista löytyy todennäköisesti nuoremmista ikäluokista.

Arjen tasolla seuraviestinnän tärkeimpiä resursseja halun ja uskalluksen ohella on suunnitelmallisuus. Koko seurayhteisö voi tukea prosessia. Jos seuralla on laajempi toimintastrategia, sen on syytä käsitellä myös viestintää – parhaassa tapauksessa seuralla on erillinen viestintästrategia, joka määrittelee tämän osa-alueen toiminnan tavoitteet, roolit ja keskeiset linjaukset. Näin seuraviestintä säilyy halutussa suunnassa myös silloin, kun sen toteuttajat vääjäämättä aika ajoin vaihtuvat.


Jaa: