Löysitkö etsimäsi

Ota yhteyttä

Seuran omat mediat

Seuran oma media viestinnän, markkinoinnin ja myynnin apuna


20130708 M9 JäPS-VJS 1Seuran omia medioita ovat nettisivut, sosiaalinen media (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat), uutiskirjeet, jäsenlehdet ja muut julkaisut. Näillä seuran omilla medioilla luodaan vuorovaikutusta seuran eri sidosryhmiin (seuran omat jäsenet, yleisö, yhteistyökumppanit ja media). Seuran oma tapa puhua ja näkyä heijastuu myös seuran oman median äänensävyssä ja sisällössä.


Seuran viestintäopas

Ottelumarkkinoinnin checklist

  • Checklist on luotu auttamaan seuroja ottelumarkkinoinnin eri osa-alueiden hahmottamisessa, eli antamaan esimerkkejä siitä, mikä on mm. brändin, digitaalisten kanavien, datan, kohdentamisen ja sisällön merkitys ottelumarkkinoinnissa, ja miten näitä teemoja voidaan konkreettisesti toteuttaa. Listasta on yritetty tehdä mahdollisimman kattava, vaikka aivan kaikkea siihen ei tietysti ole saatu. Kaikkia toimenpiteitä ei useinkaan ole edes tarkoituksenmukaista toteuttaa. Tärkeämpää olisikin, että listan läpikäymällä seura saisi uusia ideoita ottelumarkkinointiin, ja sieltä voi poimia ne asiat, jotka toimivat teillä.

Jaa: