Löysitkö etsimäsi

Ota yhteyttä

Seuran omat mediat

2000-luvun seura on media


20130708 M9 JäPS-VJS 1Nykypäivän informaatiotulvan hyvä puoli urheiluseuran kannalta on julkaisemisen matala kynnys. Kuka tahansa voi olla oma mediansa – seuratoiminnan tasolla tämä on hyvä sisäistää. Ammattimaisesti urheiluviihdettä tuottavat seurat ja niiden taustayritykset ovat vieneet kehityksen pitkälle viestinnässään, mutta ajatus toimii mainiosti pienenkin seuran tavoittein ja resurssein.

Perinteisen median tarjoama näkyvyys on usein korvaamatonta, toisaalta siihen kohdistuu oman näkökulman esiin saamisen kannalta ohittamattomia rajoitteita. Rahalla seura puolestaan voi ostaa markkinointiviestintää, mutta taloudelliset resurssit ovat viestinnän rajoitteista suurimpia. Siksi omien kanavien tehokas hyödyntäminen on arvokasta.

Seuraviestinnässä korostuvat nykyisin digitaaliset välineet, etenkin sosiaalinen media lukuisine kanavineen. Perinteisempiä välineitä voivat olla jäsenlehti, paikallismedian välityksellä jaeltava liitejulkaisu tai ääripäiden väliin toimivana vaihtoehtona asettuva sähköinen uutiskirje.

Kun seuran identiteetti ja perusviestin luonne on tunnistettu, on syytä pysytellä vielä ydinkysymysten äärellä. Seuraviestinnän lukuisia mahdollisia kanavia valittaessa on ensin paikallaan selvittää sen kohde: KENELLE ja MITEN viestimme?

Seuraviestintä on usein luonteeltaan tutulle seurakunnalle saarnaamista, toisin sanoen olemassa olevien sidosryhmien (seuran jäsenet, pelaajat, perheet, yleisö, yhteistyötahot) tavoittelua. Oma alalajinsa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa on medialle viestiminen – oma yhteisö ja toimittajat kaipaavat usein erilaista sanomaa.

Kun selviää millaiselle ryhmälle viesti pääasiallisesti halutaan saada läpi, kanavan valitseminen helpottuu. Etenkin sosiaalisessa mediassa erot ovat tuntuvia: Facebook ja Twitter tavoittavat aivan eri-ikäisiä ja -luonteisia ihmisiä kuin nuorten suosimat Instagram tai Snapchat. Sama pätee vaikkapa printtimediassa viestimisen ja sähköisen uutiskirjeen välillä.

Kun tiedät mitä, miksi ja kenelle haluat viestiä sekä hahmotat, miten se on tehokasta kertoa, seurasi viestintä voi ottaa merkittäviä askeleita toimivaan suuntaan. Yhteisösi identiteetti ja tarina ovat erilaisia kuin yhdenkään toisen seuran, siksi myös tavat viestiä eroavat. Automaattisesti oikeita ratkaisuja ei ole. Seura määrittää oman sisällöllisen linjansa ja ”äänensävynsä” – muista, että kaikkeen viestintään kuuluu sama perushankaluus: valintojen toimivuus selviää vasta vuorovaikutuksessa viestinnän kohteiden kanssa.Seuran viestintäopas

Ottelumarkkinoinnin checklist

  • Checklist on luotu auttamaan seuroja ottelumarkkinoinnin eri osa-alueiden hahmottamisessa, eli antamaan esimerkkejä siitä, mikä on mm. brändin, digitaalisten kanavien, datan, kohdentamisen ja sisällön merkitys ottelumarkkinoinnissa, ja miten näitä teemoja voidaan konkreettisesti toteuttaa. Listasta on yritetty tehdä mahdollisimman kattava, vaikka aivan kaikkea siihen ei tietysti ole saatu. Kaikkia toimenpiteitä ei useinkaan ole edes tarkoituksenmukaista toteuttaa. Tärkeämpää olisikin, että listan läpikäymällä seura saisi uusia ideoita ottelumarkkinointiin, ja sieltä voi poimia ne asiat, jotka toimivat teillä.

Jaa: