Löysitkö etsimäsi

Kriisit, joiden syntyyn seuran jäsen on toiminnallaan vaikuttanut


Julkisuudessa on puitu muun muassa seksuaalista hyväksikäyttöä, vedonlyöntivilppejä, kavalluksia tai tulehtuneita henkilösuhteita suomalaisten jalkapalloseurojen yhteydessä. Mikään edellä mainituista ei välttämättä mairittele suomalaista jalkapalloseuraa missään yhteydessä.

Mikäli seuran jäsentä epäillään esimerkiksi yllä olevista seikoista, tulee edetä erittäin hienovaraisesti. Asiat ovat niin vakavia, että mikäli epäilyjä edellisenkaltaisesta toiminnasta on, tulee asia viipymättä antaa asianosaisen viranomaisen hoidettavaksi.

Seura ei ole tuomioistuin tai poliisi. Kannattaa pohtia aina myös sitä mahdollisuutta, että laittomasta toiminnasta epäilty henkilö voi olla syytön. Mikäli seura ottaa viestinnällisesti kantaa puoleen tai toiseen, voivat seuraukset seuran kannalta tulla vieläkin kalliimmaksi, kuin mitä kriisin – ehkä – aiheuttanut henkilö on toimillaan aiheuttanut.

Kuinka viestiä, mikäli seuran jäsentä epäillään rikoksesta? Edelleen; Syyllisyys todetaan oikeusistuimissa, ei seurassa. Viesti ulospäin ei kuitenkaan ole kovin mairitteleva, mikäli rikoksesta epäilty jatkaa seuran toiminnassa. Viestinnällisesti asia voidaan hoitaa näin:

  1. Myönnetään avoimesti tapahtunut ja se, että jotain seuran edustajaa epäillään

  2. Kerrotaan, että asia on viranomaisten hoidossa.

  3. Tutkinnan ajan kyseinen henkilö ei ole mukana seuran toiminnassa.

  4. Asiasta tiedotetaan vasta kun tutkinta on päättynyt. Osatotuuksien ja huhujen puiminen julkisuudessa vain pahentaa asiaa.
Seura ei voi, eikä sen tarvitse tehdä viestinnällisesti yhtään enempää. Kuinka seura asian sisäisesti hoitaa, riippuu seuran sisäisistä mekanismeista.

Rikostapaukset suomalaisissa jalkapalloseuroissa ovat onneksi harvinaisia. Useimmiten kyse on tulehtuneista henkilösuhteista ja niiden vaikutuksista seuran toimintaan. Henkilökemioista aiheutuneet kriisit ovat aina erilaisia. Kun mukaan otetaan voimakkaat tunteet puolesta tai vastaan, lentää järki usein romukoppaan. Usein viestinnässä ja seuran toimenpiteissä on valittava huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Henkilöt saattavat irtautua seurasta ja vahingoittaa sen toimintaa pitkäksi aikaa. Yksikään henkilö ei kuitenkaan saisi nousta seuraa tärkeämmäksi. Jos seura selviytyy ja pystyy pitkällä aikavälillä kehittymään kriisin ansiosta, on se aina toivottavampaa kehitystä, kuin yksittäisten henkilöiden aikaansaama lyhytaikainen ja seuraa sisältäpäin hajottava toiminta. Seura on yhtä kuin sen koko jäsenistö, yksittäisen henkilön vaatimukset tai toimet eivät koskaan voi nousta seuraa ja sen toimintaa tärkeämmiksi

Esimerkki
Seuran lippulaivajoukkueen valmentajaa vastaan oli kerätty seurajohdon tietämättä mittavaa adressia siitä, että mikäli tätä ei eroteta, usea avainpelaaja vaihtaa seuraa pahimman paikalliskilpailijan leiriin.
Adressin alullepanija oli turhautunut vanhempi, jonka tytär ei vanhemman mielestä saanut tarpeeksi peliaikaa joukkueessa. Tilanne tuli seurajohdolle sikäli yllätyksenä, että joukkue oli menestynyt hyvin viime vuosina, eikä ulospäin näkynyt mitään ongelmia. ”Se on nyt netissä”, seuran puheenjohtaja kuuli junioripäällikön toimesta. ”Mikä?”, kysyi puheenjohtaja.

Adressi, joka sisälsi kymmenen vanhemman allekirjoitukset ja vaatimuksen särmikkään valmentajan erottamisesta oli laitettu muutamalle jalkapalloon keskittyneelle verkkosivulle. Soppa oli siis valmis. Huhumylly alkoi jauhaa, ja tunnelatautuneet kommentit valmentajan puolesta ja vastaan täyttivät keskustelupalstat. Hetkessä koko seurayhteisö tiesi – tai ainakin oli muodostanut jonkinlaisen kannan - asiasta.

Seurajohdon toiminta oli tapauksessa kiitettävän nopeaa. Muutamassa tunnissa adressin ilmestymisestä hallitus oli pitänyt puhelinkokouksen, jossa se oli päättänyt seuraavaa:

Pyydetään vastineet kummaltakin osapuolelta hallitukselle. Asian käsittelyn ajaksi joukkuetta luotsaamaan nimitettiin valmennusryhmä, johon kuuluivat kritiikin kohteeksi joutuneen valmentajan kakkosvalmentaja sekä ”kapinaryhmän” ehdottamat kaksi valmentajaa. Ei siis annettu kummallekaan ryhmittymälle etulyöntiasemaa, vaan turvattiin se, että joukkueen toiminta pystyy jatkumaan edes jollain tasolla, vaikkakin pahasti häiriintyneenä kaikesta kohusta.

Tämä myös tiedotettiin julkisuuteen välittömästi. Missään viestissä ei kerrottu, että entinen valmentaja olisi erotettu. Negatiivissävyinen viesti prosessin tässä vaiheessa olisi ollut taas yksi askel taaksepäin.

Seuranneena parina viikkona joukkueen tulokset olivat alavireisiä. Tasapeli ja tappio laimensivat myös tunteita ”kapinaryhmässä”. Adressin allekirjoittaneet vanhemmat huomasivat, että joukkueen valmennus ei kaikesta huolimatta ollut enää yhtä ammattitaitoista. Seurajohto kävi kummankin osapuolen vastineet läpi ja teki johtopäätöksensä. Oli lähes mahdotonta, että kaiken tapahtuneen jälkeen entinen valmentaja palaisi joukkueen peräsimeen heikentyneistä tuloksista huolimatta. Tätä mieltä oli myös kritiikin kohteeksi joutunut valmentaja, joka veti asiasta johtopäätökset ja yhteisellä päätöksellä seuran puheenjohtajan kanssa päätti lopettaa valmennussuhteensa seuraan.

Kävi niin, että joukkueen kakkosvalmentaja jätti myös tehtävänsä, ja yhtäkkiä oltiin tilanteessa, että joukkueen koko valmennusjohto oli vaihtunut kesken kauden. Koska tulokset eivät kuitenkaan olleet joukkueen kehittymisen kannalta suotuisia, ei seurajohdolle jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa rekrytointiprosessi ”kapinaryhmän” valmentajien korvaamiseksi.

Seura pääsi tiedottamaan uusista valinnoista alkusyksystä. Pahimmat tunnekuohut olivat laantuneet vanhempien taholta kesän mittaan, eikä kukaan kyseenalaistanut uusia valmentajaratkaisuja, varsinkin, kun tulokset ”kapinaryhmän” valmennuksessa eivät olleet kovin mairittelevia.

Uusien valmentajien johdolla joukkue palasi pikku hiljaa omalle tasolleen ja pelaa tällä hetkellä parasta jalkapalloaan vuosiin.


Mitä seura olisi voinut tehdä toisin ja kuinka se kehitti toimintaansa kriisin seurauksena? Voidaan sanoa, että mikäli sisäinen seuranta ja raportointi olisivat olleet säännöllisempiä, olisi joukkueen sisäisistä tapahtumista voitu oltu perillä aikaisemmin. Olisiko se kuitenkaan estänyt kapinallisia laatimasta adressiaan? Tapahtuneesta viisastuneena seura selvensi sisäistä viestintäänsä ja lisäsi raportointivastuita. Toimenkuvia tarkennettiin entisestään. Seura toimi viestinnällisesti oikein siinä, ettei se lähtenyt kommentoimaan keskeneräistä asiaa, vaan eteni jalkapallon ehdoilla. Kritisoitu valmentaja siirrettiin syrjään asian käsittelyn ajaksi. Kumpi osapuoli sitten voitti? Seurajohdon luottamusta nauttinut valmentaja joutui lähtemään – mikä olikin kapinaryhmän tavoite. Toisaalta ryhmän esittämät vaihtoehdot osoittautuivat heikommaksi kuin entinen valmentaja. Järkisyyt eivät siis sanelleet vastustusta, vaan se perustui lähes kokonaan tunnepohjalle. Seuran toiminta häiriintyi, mutta ei lamaantunut, kiitos nopean reagoinnin. Huhuja ei lähdetty vatvomaan, vaan seura eteni yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan. Loppujen lopuksi uusista rekrytoinneista ei ole kuulunut yhtäkään poikkipuolista sanaa. Asiat toimivat ja joukkue menestyy.

POINTTI. Joissain tapauksissa kriisin jälkeen toteama ”No news is good news”, on hyvinkin tavoiteltava olotila.


Jaa: