Löysitkö etsimäsi

Yllättävien tilanteiden aiheuttamat kriisit


Näitä ovat esimerkiksi seuran toimintaolosuhteisiin vaikuttavat kriisit kuten tulipalot, luonnon olosuhteista johtuvat tapahtumat, sairas- tai kuolemantapaukset seuran sisällä tai sen lähipiirissä. Klisee siitä, että kriisi voi luoda uutta kasvua ja kehitystä pitää täysin paikkansa. Vaikka seura olisikin täysin syytön tapahtuneeseen, ei se poista sitä seikkaa, että seuran tulee aktiivisesti viestiä, kuinka se aikoo kriisistä selviytyä. Oikea-aikaisella ja avoimella viestinnällä kriisi voidaan kääntää voitoksi, mutta tämä vaatii pitkäjänteistä työtä.

Esimerkki:
Seuran käyttämät huolto- ja sosiaalitilat tuhoutuivat lähes kokonaan tulipalossa, joka oli saanut alkunsa oikosulusta. Kiinteistöjen lisäksi tuhoutui suuri osa joukkueiden varusteista, joten onnettomuus kosketti seuran jokaista joukkuetta. Kiinteistöt olivat kunnan omistamia, mutta seuralla oli pitkäaikainen ja edullinen vuokrasopimus tiloista. Kysymys siitä, kuinka jo muutenkin jäsenmääriään viime vuosina menettänyt seura aikoo selvitä, nousivat paikallislehden ykkösaiheeksi. Vakuutukset korvaisivat osan vahingoista, mutta prosessi tulisi olemaan pitkä, eikä auttaisi seuraa juuri kriittisimmällä hetkellä. Seuran puheenjohtaja antoi hallituksen kriisikokouksen jälkeen lausunnon, jossa tilanteen lohduttomuus myönnettiin täysin:

”Seura ei tule selviämään ensi kaudesta ilman kaikkien seuraihmisten tukea. Alustavat neuvottelut kunnanjohdon kanssa ovat tuoneet esille sen, että nopeaa tukea kunnalta ei tässä taloudellisessa tilanteessa voida odottaa. Seura kartoittaa tulevien viikkojen aikana perusteet sille, millaisia mahdollisuuksia seuralla olisi rakennuttaa uudet tilat tuhoutuneiden tilalle.”

Tunnustamalla tosiasiat ja oman voimattomuutensa seura sai aikaan lumivyöryn. Lyhykäisyydessään tapahtui seuraavaa: Kunta vuokrasi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella rakennusten maapohjan seuralle, paikkakunnan yritykset lupautuivat tarjoamaan apuaan rakennustöissä niiltä osin, kuin lainsäädäntö vaati ammattilaisten käyttöä sähkö-, vesi, ja ilmastointiurakoissa, muutama paikallinen metsänomistaja lupasi veloituksetta antaa tarvittavan puutavaran rakennuksiin jne.

Seura kartoitti kaikkien yhteistyökumppaniensa mahdollisuudet lisätukeen, haki investointiapua eri tukiohjelmista, ja sai kun saikin kokoon tarvittavan 300 000 euron potin kasaan. Lainaa summasta oli noin puolet, mutta paikallisen pankin kanssa päästiin sopuun pitkästä maksuajasta.

Mikä tärkeintä, lähes koko seuran jäsenistö oli mukana rakennusprojektissa. Talkoita tehtiin lähes joka viikonloppu. Toki projekti olisi valmistunut aikaisemmin, mikäli rakentajina olisi ollut koko ajan käytettävissä ammattilaisia, mutta sitoutuneisuus ja yhteishenki koettiin tärkeämmäksi seuran taholta. Luonnollisesti talkoilla säästettiin huomattavat summat rahaa.

Merkittävää on, että seura kertoi aktiivisesti koko ajan siitä missä vaiheessa projekti etenee. Rahankäyttö oli täysin läpinäkyvää, talkoisiin osallistuneet yritykset saivat kosolti hyvää julkisuutta ja vuoden päästä tulipalosta seuralla oli oma upouusi kiinteistö. Kriisiviestintänä alkanut prosessi päättyi erittäin positiiviseen viestiin koko yhteisön kannalta.


Ei ole onneksi vielä täysin poikkeuksellista, että yhteisö on valmis auttamaan silloin, kun joku sen jäsen kohtaa vastaavan kriisitilanteen. Mikä olisi ollut lopputulos, mikäli seurajohto olisi vetäytynyt kuoreensa ja antanut seuran ja sen jäsenistön ”lillua” huhumarinadissa kuukausikaupalla? Tunnustettiin tosiasiat, saatiin yhteisön tuki taakse ja päästiin luomaan uutta ja parempaa. On selvää, että vastaavanlainen projekti vaatii avainihmisten tiukkaa sitoutumista ja uhrauksia, mutta eikö siitä pitäisi juuri ollakin kyse, kun halutaan kehittää suomalaista jalkapalloa?Jaa: